Huwelikseremonie

OJ, Strand

Moet daar ‘n seremonie en getuies wees om getroud te kan kom?

KOMMENTAAR

In die Skrif is dit duidelik dat twee mense trou aan mekaar kan belowe sonder die betrokkenheid van ‘n derde persoon (of ‘n “amptenaar” wat die huwelik bekragtig). Die wetgewing van meeste lande maak dit egter nodig om ‘n huwelik op ‘n amptelike wyse te voltrek – ons kan nie juis daarby verby kom nie. Volgens ons landswette moet daar ook minstens twee getuies wees by ‘n huwelik wees en weer eens is dit nie ‘n vereiste van die Woord nie. Die beginsel van getuienisse om die waarheid of egtheid van gebeure te bevestig, is egter Skriftuurlik en ek dink dis ‘n baie goeie reeling by ‘n huwelik. Hoop dit help ‘n bietjie!