Verse uitgelaat?

HM, Witbank

Ek sal dit hoog op prys stel as U my kan meedeel waarom sekere teks verse weggelaat word in Woord en Getuienis – 2011 (vergelyk met 1933 Bybel vertaling).

KOMMENTAAR

Die enkele verse wat “weggelaat” is, is as gevolg van die feit dat hulle, volgens die kennis tot ons beskikking, nooit deel van die oorspronklike teks was nie. Daar word in meeste gevalle ‘n verduideliking in WeG gegee van waarom die verse weggelaat is. Studie oor die afdgelope 40 tot 50 jaar het ondubbelsinnig aan die lig gebring dat daar onder die vroeëre oorskrywers van veral die teks van die Nuwe Testament ‘n neiging was om sommige tekste, weens ‘n verskeidenheid van redes, te verander. Een van hierdie redes was byvoorbeeld om eenstemmigheid te verkry waar twee evangeliste (soos Matteus en Markus) dieselfde gebeurtenis of dieselfde dialoog beskryf, maar in hulle bewoording van mekaar verskil. Ons het hierdie regstellings gemaak, nie vir enige dogmatiese rede nie, maar bloot om, so ver as wat menslik moontlik is, getrou te bly aan die mees oorspronklike teks. As ‘n vertaler twee of selfs meer variasies van dieselfde teks voor hom het, behoort hy daardie een te volg wat volgens alle aanduidings die mees oorspronklike en mees betroubare teks verteenwoordig. As jy spesifieke gedeeltes in gedagte het en daaroor wil navraag doen, is jy meer as welkom.