Doop of Onderdompel?

HK, Western Cape

Mag ek iets vra : Hoekom gebruik julle nie die woord “onderdompel” eerder as die word “doop” in die Woord en Getuienis nie? Jy stem seker saam dat die korrekte betekenis onderdompel moet wees en nie doop nie of hoe?

KOMMENTAAR

Om die woord “doop” uit te faseer omdat mense daaraan ‘n verkeerde konnotasie gee, is myns insiens nie die antwoord op die probleem dat baie kerke besprinkel in plaas van doop of onderdompel nie. Daar is geen twyfel dat “doop” onderdompel beteken nie. As mens die herkoms van die Nederlandse vorm “dopen” naslaan, is daar ‘n hele aantal begrippe wat met die herkoms van hierdie woord ‘n rol gespeel het, en al hierdie begrippe bevestig dat “doop” (of die Nederlandse “dopen”) oorspronklik niks met besprinkel te make gehad het nie. Sommige van die begrippe wat in die ontwikkeling van die woord ‘n rol gespeel het, is “deopian” (wat met “diep” te make het en veronderstel dat die dopeling “in die diepte” moet ingaan), “dypan” (wat ‘n soortgerlyke betekenis het as die Engelse “dip”), “deypa” (wat met die Afrikaanse “duik” vertaal kan word) en “daupjan” (wat doodeenvoudig “onderdompel” beteken).