Bedanking uit NG Kerk

HF, Johannesburg

Ek soek jou hulp/advies asseblief. Ek en my gesin is tans lidmate van die N.G Kerk. Ons wil graag bedank/uittree by as lidmate van dié gemeente. Hoe moet die bewoording wees van die brief en moet ons ook ‘n uitklarings sertifikaat kry?

KOMMENTAAR:

Ek het lank gelede enigiets met die NG kerk te make gehad, maar ek sou sê hou jou bedankingsbrief kort en saaklik – 2 of 3 sinne is oorgenoeg. Jy hoef nie redes te gee nie (waar gaan ‘n mens begin en eindig?) en kan bloot meld dat jy jou besluit geneem het en nie bespreking daaroor wil voer nie. As jy wil, kan jy meld dat jou besluit nie op ‘n persoon of persone gemik is nie. Jy hoef myns insiens ook nie ‘n sertifikaat te kry nie – maak net seker dat jou lidmaatskap wel beëindig is. As hulle aandring om vir jou iets in die hand te gee, neem dit gerus.

Uit ondervinding kan ek net sê dat die besluit en die paar weke (selfs maande) daarna waarskynlik nie vir julle maklik sal wees nie. Hou egter julle fokus op die Messias en op die Woord en moenie toelaat dat die Vyand julle van stryk af bring nie. Onthou die woorde van 1 Sam 2:30 “Daarom sê Yahweh … die wat my eer, sal Ek eer”.