Torah tipe Begrafnis

HF, Gauteng

Ek is opsoek na artikels of ‘guidelines’ aangaande hoe om iemand te begrawe op die ‘Torah’ manier en nie volgens die tradisionele Christen gebruik nie. Enige info sal waardeer word asseblief.

KOMMENTAAR

Ek sal net kortliks probeer antwoord. Daar is nie regtig ‘n “Torah manier” van begrawe in die Skrif nie, net soos daar ook nie ‘n Torah manier van trou, verloof raak, ensovoorts is nie. Die seremonies en die manier van doen wat deesdae rondom hierdie beslissende tye in mense se lewens gevolg word, is hoofsaaklik gebaseer op tradisies, kerklike voorskrifte, kulturele voorkeure en ander menslike oorwegings. Ek hoor dikwels dat mense praat van ‘n Torah-tipe troue en dan is dit op die ou end maar net ‘n troue wat tipiese Joodse gebruike bevat, waarvan bitter weinig direk uit die Skrif, of dan uit die Torah, uit kom. Nogtans verstaan ek heeltemal wat jy bedoel en is dit altyd vir my ook ‘n vraag hoe ‘n mens hierdie geleenthede kan inruim sodat dit volkome reg laat geskied aan die breë raamwerk wat deur die Torah vir ons voorgehou word. Daar is ‘n paar aspekte waaraan ek dadelik kan dink.

Die beginsel van “stof is jy en tot stof sal jy terugkeer” en ook “terugkeer na die aarde” (Gen 3:19). Hierdie beginsel beklemtoon nie net vir my die Skriftuurlike patroon van “begrawe” (VS “veras”) nie, maar ook die waarde daarvan om die begrafnisgangers te laat bystaan wanneer die lyk gedra en in die aarde geplaas word en selfs te laat deelneem aan die proses om die graf toe te gooi. Dis nie ‘n opdrag nie, maar dit het beslis waarde en sal ook help met die broodnodige proses van afskeid neem. Wat daar in hierdie oomblike gesê of gepraat word (en of dit hoegenaamd moet gebeur) is nie die belangrikste nie.

Die beginsel van die dood as loon van die sonde (Gen 2:17). Die dood word in baie kringe só afgewater (vanuit ‘n verkeerde verstaan van wat dit beteken dat Y’shua die dood oorwin het en ook vanuit ‘n verkeerde verstaan van presies op watter punt die gestorwe gelowiges met Y’shua verenig gaan word – soos bv beskryf in 1 Tes 4) dat die finaliteit en die realiteit van die dood glad nie op begrafnisse ter sprake kom nie. Die onskriftuurlike “Hy of sy is nou by Jesus” en “Hy of sy sing nou saam met die engele in die hemel” behoort deur mense wat die Torah beter verstaan, uitgeskakel te word. Ek voel dat dieselfde leuen waarmee Satan vir Adam en Chawah bedrieg het (“As julle van die boom eet, sal julle beslis nie sterwe nie”) oor en oor herhaal word, wanneer die agtergeblewe geliefdes getroos word met ‘n valse boodskap dat die dood eintlik maar net ‘n “oorstap” na die hemel toe is en dat daar eintlik niks ernstig met hulle geliefde gebeur het nie. Die eintlike troos wat hulle moet hoor is dat Y’shua opgestaan het uit die dood en dat daardie beslissende gebeurtenis ook die gelowige se opstanding uit die dood (op die bestemde tyd) waarborg en dat hulle hoop en verwagting dáárop gefokus behoort te wees.

Die beginsel van afskeid neem en ook fisies tyd opsy sit om deur die proses van rou te gaan. Dit is ‘n patroon wat regdeur die Torah gevolg word en wat myns insiens vandag afgeskeep word, met negatiewe gevolge.

Hierdie paar aspekte kan myns insiens aangevul word met gebruike soos wat dit vir die familie aanvaarbaar is. Daar is Christelike én Joodse gebruike wat nie direk uit die Skrif uit kom nie, maar wat ook nie strydig met die Skrif is nie (bv die “Ons Vader” gebed of die toedraai van die lyk in ‘n tallit). Dit wat by die begrafnis gebeur moet só wees dat die familie vol-uit daarmee kan identifiseer en nie later met allerlei verwyte en vrae in hulle harte worstel nie.

Ek weet nie of dit iemand na aan jou is wat gesterf het nie, maar as dit is, mag Yahweh julle in hierdie tyd vertroos en versterk.