Halaal kosse

JL, Bloemfontein

Baie dankie vir die goeie & leersame werk wat jul doen. Ons geniet jul web tuiste baie. Ook die blog. Ons het nie ‘n gemeente hier in Bloem nie & daarom kry ons van ons materiaal en inligting van jul gemeente & web.

Ek will graag kommentaar lewer oor bogenoemde Shabbat Teaching – liewer nie op die Blog nie, want ek verstaan dit waarskynlik verkeerd. Sover moontlik vermy ons kos wat aan ander geoffer is maw halaal, om die volgende redes:

Rev 2:14 “But I hold a few matters against you, because you have there those who adhere to the teaching of Bil’am, who taught Balaq to put a stumbling-block before the children of Yisra’el, to eat food offered to idols, and to commit whoring.

Rev 2:20 “But I hold against you that you allow that woman Izebel, who calls herself a prophetess, to teach and lead My servants astray to commit whoring

and to eat food offered to idols.

Ons het ‘n familielid wat so ‘n paar jaar gelede by ‘n hoender plaas / slagpale / fabriek (bekende handelsnaam) buite ons stad gewerk het. Daar het gereeld ‘n persoon van islam (weet nie of dit ‘n imam was nie) opgedaag. Terwyl die dooie / bloeiende hoenders op band verby beweeg het hy daaroor gebid / geseen of “gewatookal”. Dalk sy magtige gevra om dit te seen. Hy het ‘n permanente plek / stoel gehad in hierdie slagpale. Ek weet nie of dit steeds gedoen word nie.

Agv bogenoemde kan ons ons self nie sover kry om halaal kos te eet nie. Dit het niks te doen met wat Shaul gese het nie (geloof en struikel ens), maar met wat ons Meester in Openbaring gese het. Bogenoemde persoon / imam het baie duidelik die geslagte hoenders aan sy magtige opgedra & daarom is dit vir my soortgelyk aan offer.

‘n Ander kennis van ons het ‘n klein wegneemete saak gehad by die plaaslike universiteit. Ook hier het hul (islam gelowiges) elke twee weke inspeksie kom doen – ek weet nie of hul gebid / of die kos was sy gemaak geseen het nie.

By die maatskappy waar ons (ek en ‘n medegelowige) werksaam is het ons op ‘n keer, baie hoflik, ‘n versoek gerig of ons tee, koffie ens kan aankoop waarop daar nie ‘n halaal teken is nie. Ons het dit duidelik gemaak dat daar net genoeg gekoop moet word sodat die twee van ons dit kan gebruik. Die res van die maandelikse vooraad het ons vrede mee gehad. Die enigste persoon wat van islam geloof by ons tak werk het so heftig gereageer dat ek op ‘n stadium bekommerd was of ek dalk my werk gaan verloor. Selfs die bestuur het haar kant gekies.

Bogenoemde dui vir my daarop dat daar baie meer by halaal betrokke is as wat voorgegee word.

Lees ook die volgende:

Act 21:25 “But concerning the gentiles who believe, we (????) have written and decided that they should keep themselves from what is offered to idols, and blood, and what is strangled, and whoring.” (Ek het ‘n probleem met die verstaan van die “we” in die laaste vers want die Meester se weereens in Rev 14:12 “Here is the endurance of the set-apart ones, here are those guarding the commands of Elohim and the belief of Y’shua).

Ek is nie ‘n geleerde persoon nie, maar as die Regter van die aarde se Hy het ‘n probleem met sulke kos (ongeag Shaul se leeringe), dan eet ek dit liewer nie, want ek is alreeds in sonde vasgevang en leef van onverdiende guns.

Miskien verstaan ons bogenoemde verse van Openbaring verkeerd. Help aub, hoe moet ons dit verstaan of waarna word daarin verwys?

Kommentaar

Ek het ook al by mense gehoor wat gebeur by instansies en slagpales waar verteenwoordigers van Islam ‘n gebed of iets soortgelyks oor die kos kom uitspreek waarop hulle dan uiteindelik ‘n Halaal teken plaas. Ek stem ook met jou saam dat daar heel waarskynlik “meer by halaal betrokke is as wat voorgegee word”. Maar hierdie praktyk, en die manier waarop Hallaal kosse daagliks op die rakke verskyn waar ek en jy doodgewoon ons inkopies gaan doen, stem tog vir my ooreen met die situasie waaroor Shaúl aan die Romeine en die Korintiërs geskryf het. Wat oor daardie kosse uitgespreek is (vanuit ‘n valse godsdienstige oortuiging) verander nie wesenlik aan die kos self nie en maak my (wat daardie kos koop) nie ‘n aanhanger van daardie oortuiging nie of iemand wat ‘n offer bring aan ‘n valse magtige nie. Hierdie kos kan in werklikheid nie beskou word as kos wat aan ‘n afgod “geoffer” is nie, want “offer” beteken onder meer “gee” of “oorgee” of “afstaan” en in werklikheid is daardie kos mos nie aan enige iemand of wese (of watookal) gegee of afgestaan nie, want dit word dan te koop aangebied in die supermark! Persoonlik het ek nog nooit gevoel my dat my gewete my hieroor aankla nie, maar ek ken mense wat so voel en ek respekteer hulle oortuigings ten volle.

Dit lyk my die gedeeltes in Openbaring verwys na ‘n ander tipe situasie. Alles dui daarop dat daar gelowiges in die gemeentes van Pergamus en Thiatire (en heel waarskynlik ook in Korinte, in Shaúl se tyd) was wat letterlik aan gemeenskapsmaaltye deelgeneem het waartydens (‘n gedeelte van) die kos wat voorberei is, aan afgode geoffer is en waartrydens daar ook ander skandelike dade gepleeg is. Beide in Openbaring en in Shaúl se brief aan die Korintiërs (1 Kor 10:21) word gelowiges uitdruklik verbied om aan sulke praktyke deel te neem, omdat hulle daarmee direk by afgodediens betrokke geraak het.

Dit is hoe ek hierdie gedeeltes verstaan, maar ek wil dit nie aan almal as die alfa en die omega voorhou nie. Ek weet dat daar groot meningsverskil oor hierdie saak bestaan. As julle voel dat julle deur die Gees van Yahweh oortuig is om glad nie Halaal kosse te koop nie, weet ek dat julle dit doen uit liefde en respek vir die Meester en so ‘n gesindheid het groot waarde in die oë van Yahweh!