Hoe om Pesag te vier

GR, Suid-Kaap

Gee asb ‘n bietjie agtergrond oor die feeste rondom Pesag en oor hoekom die Pesag maaltyd nie op die aand aan die begin van die 14 de dag van die eerste maand (volgens die Bybelse kalender) gehou word nie.

KOMMENTAAR

Die artikels waarvan ek gepraat het oor hoe ‘n mens die feesdae in hierdie tyd beter kan verstaan, is die volgende:

Op watter dag behoort Pesag gevier te word? (Sien hier)

Pesag of Paasfees? (Sien hier)

Oor die feit dat Ongersuurde Brode vir sewe dae lank geeet moet word:

Ex 12:15 Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, daardie siel moet uit Yiesraél uitgeroei word.

Ex 13:6 Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar fees tot eer van Yahweh.

Ex 34:18 Die Fees van die Ongesuurde Brode moet jy hou; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Aviev; want in die maand Aviev het jy uit Mietsrayiem uitgetrek.

Lev 23:6 en op die vyftiende dag van hierdie maand is die Fees van die Ongesuurde Brode van Yahweh; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet.

Num 28:17 En op die vyftiende dag van hierdie maand is dit fees; sewe dae lank moet ongesuurde brode geëet word.

Hoop dit help so ‘n bietjie! Geseënde feestyd!