Galasiërs 5

MJVR, Ermelo

Ek sal dit waardeer as jy my n verduideliking van Galasiers 5 kan gee.

Kommentaar

Ek sal probeer om kortliks te sê hoe ek Gal 5 in die algemeen verstaan – jy moet maar terugkom as daar spesifieke vrae is wat jy wil vra.

Dit is belangrik om met ‘n boek soos Galasiërs in gedagte te hou dat daar ‘n groep Jode in (of naby) die gemeente van Galate was (wat as ‘n Joodse onderstroming beskryf kan word) wat hulle bes probeer het om die gemeente (waarin daar heelwat nie-Joodse gelowiges was) volledig in die Joodse “mold” te forsseer en jong gelowiges te dwing om al die ingeburgerde Joodse gebruike te onderhou. Sommige van hierdie gebruike kon teruggevoer word na die Skrif (soos die besnydenis)

– ander gebruike het nie uit die Skrif nie, maar uit die Joodse tradisie ontstaan, maar is steeds onder die sambreelterm “Torah” geklassifiseer.

Shaúl (Paulus) se hele bedoeling met die brief aan die Galasiërs is om hierdie Joodse onderstroming in die sterkste terme moontlik af te keur en die gelowiges teen hierdie “suurdeeg” (5:9) wat in die gemeente ingekom het, te waarsku. In die proses gebruik hy taal en argumente wat, bloot oppervlakkig beoordeel, die indruk mag wek dat hy negatief is oor die onderhouding van die suiwer Torah, soos dit in die Skrif opgeteken is. Uit die aard van die saak is dit nie wat hy doen nie. Hy is immers net ‘n dienskneg van die Messias en die die Messias was nooit negatief oor die Torah nie. Die Messias was egter negatief en afwysend teenoor mensgemaakte tradisies wat by die Torah gevoeg word – sien byvoorbeeld Matt 15:6-9 en Mark 7:13. Kefa (Petrus) waarsku in sy tweede brief daarteen dat ‘n mens moet oppas om nie die briewe van Shaúl (soos Galasiërs) verkeerd te verstaan en dit as “verskoning” te gebruik om die Torah te diskrediteer nie (2 Kefa 3:15-17). Hoe tragies dat die grootste deel van mense wat vandag nog Shaúl se briewe lees, presies dit doen waarteen Kefa gewaarsku het!

Die “juk van diensbaarheid” waarvan Shaúl praat (Gal 5:1) is dus nie die diensbaarheid van die suiwer Torah nie (“torah” beteken letterlik “lering” en Yahweh se suiwer lering bring mense nie in diensbaarheid nie), maar die juk wat deur mense opgelê word – mense wie se oë nie oop is vir die feit dat Yahweh deur sy Seun, Y’shua, sy grootste gunsbewys aan ons kom betoon het en dat ons nou nie meer “onder” die Torah is nie, maar die (suiwer) Torah IN ons. Dit is ook om dié rede dat Shaúl en die vroeë apostels eenparig tot die gevolgtrekking gekom het dat nie-Joodse gelowiges hulle nie fisies hoef te laat besny nie. Dat Yahweh hulle harte besny het, was voldoende, want daardeur is die saad van geloof in hulle harte geplant wat vanself uit liefde vir Hom in werke oorgaan (5:6). Vryheid in die Messias is dus nie ‘n vryheid om die begeertes van vlees te bevredig nie (of die Torah te ignoreer nie), maar ‘n vryheid (oftewel: ‘n innerlike begeerte) om die Torah en sy diepste bedoeling, nl. liefde, na te kom.