Lunar Shabbat

EV, Amanzimtoti

Ek het wel n vraag, wat is die dat mense nou die Lunar shabbat volg. Het wel
ondersoek ingestel en gevind dat sekere verse in Ou Testament wel daarna
verwys. My eie ondersoek vind ek dat nie so kan wees nie. Enige lig daarop
sal waarder word.

KOMMENTAAR

Ek stem met jou saam dat Skriftuurlike en ander getuienis nie op só ‘n verstaan van die Shabbat dui nie.

Daar is voldoende bewyse dat die Messias dieselfde patroon gevolg het as die Yehudiem van sy dag en nooit enige kritiek gelewer het of vraag gevra het oor die gebruik wat hulle gevolg het nie. Alle aanduidings is dat die Yehudiem eenvoudig ingeval het by die patroon wat aan hulle oorgelewer is en hierdie selfde onversteurde ritme aan hulle nageslag oorgedra het. Om dit te bevraagteken is om met een van die basiese boustene van die geloof te dobbel.