Pesach

EK, Western Cape

Daar is soveel menings omtrent Pesach se datum hierdie jaar (2016). Kan jy help asb. Word die 13de maand ingevoeg?

KOMMENTAAR

Lekker om weer van jou te hoor. Ja, die verskillende menings oor Pesach en die jaarindeling kan mens behoorlik deurmekaar maak! Die feite is dat mense verskillende sienings hieroor het – sommiges hiervan op die Skrif gebaseer en sommiges op tradisie en menslike metodes van berekening.

Ons verkies om die voorskrifte van die Skrif in hierdie verband so noukeurig as moontlik te volg. Jy is heeltemal reg oor die 13 de maand. Hierdie jaar is een van daardie jare (gewoonlik gebeur dit elke 3 of 4 jaar) dat daar ‘n dertiende maand by die vorige jaar gevoeg word en Pesach na regte eers ‘n maand later plaasvind as wat sommige kalenders te kenne gee. Toevallig maak die Joodse kalender vanjaar ook voorsiening vir ‘n dertiende maand en begin hulle “Passover” vanjaar op dieselfde aand waarop ons ons Pesach gaan vier. Ek sê toevallig, want die Jode volg NIE streng geproke die Skrif se voorskrif in hierdie verband nie. Hulle gebruik ‘n menslike en wiskunde formule om hulle kalender mee op te stel en neem glad nie meer die fisiese verskyning van die nuwemaan en die fisiese voorkoms van die gars in Israel in berekening om te bepaal wanneer ‘n nuwe maand en wanneer die nuwe jaar moet begin nie. Soms lei hierdie metode daartoe dat die maande en die jare op die regte tye begin, maar meeste van die kere is die maande met ‘n dag of twee uit en dikwels word daar ‘n maand te vroeg of ‘n maand te laat met ‘n nuwe jaar begin, wat beteken dat al die daaropvolgende maande ook verkeerd is. Ons weet met ‘n baie groot mate van sekerheid dat gedurende die tyd toe die Messias op aarde gelewe het, daar NIE op hierdie (moderne Joodse) manier te werk gegaan is nie. In daardie dae was daar verantwoordelike persone wat fisies die verskyning van die nuwemaan aangekondig het, met die gepaardgaande aankondiging van die aanbreek van die nuwe maand. Net so was daar ook verantwoordelike persone wat verslag moes doen oor die rypheidsfase van die gars, sodat daar voor die aanbreek van die verwagte eerste maand van die jaar, sekerheid kon wees of daar ‘n beduidende hoeveelheid “aviev” gars as eerstelingoffer voor die aangesig van Yahweh gewuif kon word, tydens die Week van Ongesuurde Brode, soos wat op meer as een plek in die Skrif aangedui word (o.m. Ex 13:4; 23:15; 34:18; Deut 16:1 en Lev 23:10-11). Deur hierdie laaste vers met ander verse in die Skrif en ook met die oes-siklus in Israel te vergelyk, is daar geen twyfel dat hierdie eersteling wat gedurende die Week van Ongesuurde Brood (of “Passover” soos dit deesdae genoem word) gewuif moes word, aviev-stadium gars is en nie koring wat eers omtrent ‘n maand later begin ryp word nie.

Ek hoop dit help so ‘n bietjie. Gebruik gerus die “Search Box” hieronder of die “Search our site” funksie – heel onder regs – daar is ‘n paar artikels op ons webblad wat ook oor hierdie onderwerp handel.