Gebruik van Wyn

ED, Adres Onbekend

Wat is jou verstaan vanuit die skrif oor die gebruik van wyn tydens Shabbat – ons gesin gebruik wyn en/of druiwesap. Ek het nou iemand raakgeloop wat van mening is dat die gebruik van wyn heeltemal verkeerd is. Sal waardeer as jy kan help.

KOMMENTAAR

Daar is na my wete geen verbod in die Skrif oor die gebruik van wyn op die Shabbat of enige ander dag nie. Die misbruik van wyn word wel ten sterkste veroordeel. Ek meen dat die beginsel wat Shaúl in Romeine 14:21 neerlê (“Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broer aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie”) ook in hierdie verband in ag geneem moet word.

In die algemeen was die bedryf van wingerdbou van die vroegste tye af ‘n sentrale deel van die lewenstyl binne die Hebreeuse kultuur en is wingerdplante en ‘n goeie wynoes as “seën” uit die hand van die Vader beskou (sien bv Gen 49:10-11; Num 16:14 en Deut 6:11).