Die verskil tussen ‘n Jood en ‘n Israeliet

JV, Welkom

Ek groet u in die Naam van Yahweh en met groot blydskap dat ek so gelukkig was om op u webwerf af te kom. U verkondig die Waarheid soos Yahweh aan ons as Ekklesia in Welkom openbaar het.

Ons is genadiglik al meer as 30 jaar verlos van kerkgebondenheid en is ek persoonlik uit die pastorie en die NG-kerk “geban” toe ek as katkisant my Israelskap bely het. Die woedende predikant het geweier om my aan te neem en voor te stel.

Dit bring my by die kritiese onderwerp van die Edomiet-Jood. Sal u asseblief u standpunt betreffende laasgenoemde stel. Dit is vir my van groot belang dat u onderskeid maak tussen Israeliet en Jood.

Kommentaar

Dankie vir u briefie en die vriendelike woorde oor ons webwerf. Ek stem met u saam dat daar ‘n onderskeid getref moet word tussen Jode en Israeliete en dat die Skrif duidelik daaroor is dat die ware Israel – veral in hierdie laaste dae – uit alle oorde na vore sal kom en die enigste ware Elohiem sal volg – dié Een wat Homself aan die wêreld geopenbaar het as die Elohiem van Israel. Diegene van ons wat soos Jesaja 56:3 dit stel, by Yahweh aangesluit het, het ‘n naam ontvang wat beter is as seuns en dogters (Jes 56:5) en kan nou saam met Shaul (Paulus) getuig: Vroeër was ons soos vreemdelinge en bywoners, vervreemd van die burgerskap van Israel, maar nou (deur Y’shua die Messias) het ons medeburgers van die afgesonderdes en huisgenote van Elohiem geword (Efesiërs 2:11-19). Of ons nou letterlik die nasate is van die oorspronklike Israel (en veral die tien Noordelike stamme wat 2700 jaar gelede, ná die Assiriese ballingskap, tussen die nasies van die wêreld “verdwyn” het) en of ons in die kategorie van Rut val (wat as Moabiet gekies het om die volk van Yahweh as haar eie volk aan te neem en Yahweh as haar Elohiem te eerbiedig) – as ons vandag kies om Yahweh en sy Woord te volg, sien Hy ons as volledig deel van sy volk.

Die groep wat vandag as “Jode” bekendstaan, val nie outomaties in hierdie kategorie nie. Meeste van hulle wandel lankal nie meer in die weë van Yahweh nie – selfs nie die “godsdienstiges” onder hulle nie. Meeste van hulle stel die Woord van Yahweh op gelyke vlak met hulle mensgemaakte, oorgelewerde tradisie. En, belangriker as alles, meeste van hulle aanvaar nie die Messias wat 2000 jaar gelede as vervulling van die profesieë van die Ou Verbond na hierdie wêreld gestuur is nie.

Ek is bewus daarvan dat ‘n sekere deel van die Jodendom (en sy geskiedenis) met Edom geïdentifiseer kan word en ‘n mens het ‘n aanvoeling dat sommige van die verdoemende Skrif-profesieë oor Edom dalk bedoel is vir die ore van Jode (en betrekking het op sekere aspekte van Judaisme), maar ek sou nie sonder meer die stelling wou maak dat Edom en die Jode in alle opsigte dieselfde groep mense is nie. Maar selfs al stel ‘n mens die twee gelyk, bly dit nog steeds waar dat daar ook vir die Jood, net soos vir jou en vir my, die kans is om terug te keer na Yahweh en sy Woord, en sodoende weer volle deel te kry aan al die voorregte wat Hy vir sy volk bestem het.