Die regte uitspraak van Naam

CC, Plettenbergbaai

Ons is so bly dat daar iewers op die wêrel-wye-web darem ook ‘n plekkie is waar ons die waarheid in “onse taal” kan leer.

Ons het onlangs die artikel “Die drie-eenheid waarvan geen woord in die Skrif gerep word nie” gelees, en alhoewel ons saamstem dat die lering rondom die drie-eenheid verkeerd is, het heelwat vrae by ons ontstaan.

1. Was Yashua dan nie van die begin af nie? Yoh 1:1,2

2. Is Yashua dan nie God nie? Yoh 1:1

3. Het alles dan nie deur Yashua ontstaan nie? Hoe kon Hy geskep het, as Hy self geskape is? Yoh 1:3

4. Wat is die rol van Yashua dan in my lewe?

Kommentaar

Ek is baie opgewonde oor julle brief – ons ontvang baie briewe, maar die saak van die Drie-eenheid (al dan nie) is in my oë van die allergrootste belang en dis jammer dat meeste mense meeste van die dinge wat hulle rondom hierdie onderwerp by hulle kerke, pastore en dominees geleer het, eenvoudig aanvaar sonder om dit werklik aan die boodskap van die Skrif te toets.

Ek het oor die afgelope paar jaar probeer om hierdie onderwerp in diepte in die Skrif te ondersoek en het na aanleiding van hierdie studie ‘n klein boekie geskryf waarin ek probeer het om aan die hand van die Skrif uitsluitsel te probeer bereik oor Wie die Messias werklik is. Die titel daarvan is: “The Revealed Identity of the Messiah”, en is omtrent 60 bladsye lank. Ek meen dat julle in hierdie boekie ook antwoorde op die vrae behoort te kry wat julle oor die Messias gevra het.