Die plek van die taal Hebreeus

LH, Gauteng

Benodig raad oor die verskil tussen Hebreeus en Joods. Is dit dieselfde taal of is daar verskil ? Wil graag die taal leer ken (Hebreeus). Het tans Joodse musiek en die naam Hashem word baie gebruik. Sou dit dan reg wees om Hebreeus so te leer deur Joodse Musiek?

Kommentaar:

Die taal wat vandag se Jode (in Israel) praat, is wel Hebreeus, maar dit word gewoonlik as “moderne Hebreeus” beskryf wat uiteraard baie terme en uitdrukkings bevat wat nie in die Skrif (“Bybelse Hebreeus”) voorkom nie. Sommige woorde wat in die Skrif voorkom en nog steeds gebruik word, het met verloop van tyd ook effens van betekenis verander – iets wat met meeste van die ou tale gebeur het en wat mens as die normale ontwikkeling van taal kan beskryf. Die gebruik van die woord “Hashem” (letterlik: “die Naam”) om na Yahweh te verwys is ‘n tipies Joodse gebruik wat al eeue lank bestaan. Alhoewel hierdie gebruik met goeie bedoelings begin het – dit was ‘n poging om die Vader se Naam te beskerm – het dit later in die Joodse geskrifte en in die praktyk aanleiding gegee tot ‘n weiering en ‘n verbod om die Naam te gebruik – iets wat heeltemal tèèn die bedoeling van die Skrif is.

Dis baie interessant om te let op die omstandighede wat direk aanleiding gegee het tot die teregstelling van Y’shua die Messias. In Matteus 26:65 lees ons dat die hoëpriester sy kleed geskeur het oor iets wat Y’shua sou gesê het en toe binne sekondes saam met die ander aanwesiges bevind het dat die Messias die dood verdien. Ou Joodse geskrifte werp lig op hierdie gebruik van die hoëpriester wat in uitsonderlike gevalle sy kleed sou skeur tydens ‘n verhoor. Die enigste keer wanneer die hoëpriester sy kleed sal skeur, is wanneer die aangeklaagde letterlik die Naam “Yahweh” uitspreek. Dus weet ons Y’shua het sy Vader se Naam letterlik uitgespreek (in stryd met wat die Jode tot vandag nog leer) en ons weet ook dat dit juis die noem van sy Vader se Naam was wat die Jode gereeld dwars in die krop gesteek het en uiteindelik ook die “laaste strooi” was wat tot Y’shua se teregstelling aanleiding gegee het.

Wees dus maar bedag daarop dat die Joodse musiek waarna jy luister na alle waarskynlikheid “Hashem” en “Adonai” sal gebruik waar dit eintlik “Yahweh” moes gewees het. Dis baie handig om ‘n bietjie Hebreeus te ken, maar natuurlik glad nie ‘n voorvereiste om ‘n pad van gehoorsaamheid aan die Woord te stap nie.