Die openbaring van die Name

N, Aberdeen

Ek hou … die sewende dag sabbat, nadat die Here vir my al die donker plekke oopgesluit het …
Nou lees ek van die regte gebruik van die Name van God en Jesus en ek is bekommerd daaroor.
Ek wil regtig net regdoen in Sy oë. Hoe gaan ek in my gebede dit regkry na al die jare se gebruik
van die Name wat die ou en nuwe Afr. vertalings in ons afgedruk is? Die Here het dan nog altyd
my gebede beantwoord wanneer ek Hom so aangespreek het? Of is dit ‘n kwessie van dat die
Name nog nooit aan my geopenbaar is nie, en dat die Here nou deur jou vir my wil laat verstaan
dat Hy dit so wil hê? Wat van God die Vader? Jesus praat dan van sy Vader? Wat ook ons Vader
is?

Kommentaar

Ek is bly jy het vrymoedigheid geneem om ‘n email te stuur.

Talle mense wat begin het om die (enigste ware) Shabbat te hou, getuig dat dit ‘n totaal nuwe dimensie in hulle lewens ingebring het en dat hulle spyt is dat hulle weens misleiding nie lank tevore daarmee begin het nie. Ek glo dat jy ook die geweldige seën wat hierin opgesluit lê, meer en meer sal ervaar.

Wat die herstel van die Name van die Vader en die Seun betref: Daar is geen twyfel daaroor “Here” nie die Vader se Naam is nie – net soos daar ook geen twyfel is daaroor dat niemand gedurende die Messias se “verblyf” hier op aarde Hom ooit as “Jesus” aangespreek het nie. Daar is menslike (en onskriftuurlike) redes waarom hierdie name in die eerste plek algemene gebruik geword het en ons behoort nie ons geloof op menslike uitvindsels te bou nie.

Jy hoef vir geen oomblik te twyfel oor die egtheid en effektiwiteit van jou gebede tot dusver in jou lewe nie – al het jy nie die ware Name van die Vader en die Seun gebruik nie. Daar is baie voorbeelde wat ons kan opnoem van hoedat die Vader (vanwee sy groot guns en liefde vir ons) in die verlede sy hand oor ons gehou het en ons geseën het, ten spyte daarvan dat ons soms die pad lelik byster geraak het. Dit is alleenlik ‘n bewys van sy guns en sy goedheid – nie ‘n bewys dat ons noodwendig altyd reg was nie!

Nou dat jy weet dat hierdie liefdevolle Vader van ons eintlik ‘n (wonderlike) Naam het en begeer dat ons Hom eerbiedig by sy Naam sal noem, hoef jy nie ‘n oomblik te huiwer om ook hierin aan Hom gehoorsaam te wees nie. Vir Moses het Hy duidelik gesê dat dít (Yahweh) die Naam is waarby Hy – VIR EWIG – geken en genoem wil word (Exod 3:15). Dieselfde geld vir die Naam van die Seun: Hoe kan ons die geweldige betekenis van die Naam Y’shua (naamlik “Die verlossing van Yahweh”) by die agterdeur uitgooi en voortgaan om ‘n naam te gebruik wat wesenlik hiervan verskil en boonop totaal geen betekenis het nie?

Ek wil jou verseker dat die ongemaklikheid en die onsekerheid wat ‘n mens ervaar wanneer jy begin om hierdie Name (na al die jare) te gebruik, net vir ‘n kort rukkie sal duur. ‘n Mens raak volledig daaraan gewoond, net soos ons (as kinders) moes gewoond raak aan verkeerde name wat (meesal weens onkunde) aan ons oorgewer is. Omdat jy bely dat jy net wil regdoen in sy oë, weet ek dat jy ernstig hieroor sal besin.