Die nuwemaan

WR, Adres Onbekend

Ad par 2

“die eerste skrefie van die nuwemaan”

Het jy dalk vir my kruisverwysings,tekste of ander derglike gesag rondom hierdie punt.Dit is ‘n belangrike punt want dit kan die kalender met tot twee dae beïnvloed.Die feit dat dit vanaf Jerusalem gedoen moet word maak vir my sin.

Kommentaar

Soos jy seker weet, die woord “nuwemaan” kom van die Hebreeus “chodesh” wat “nuut” beteken en ons stem saam met die siening dat “the Crescent New Moon is called Hodesh because it is the first time the moon is seen anew after being concealed for several days at the end of the lunar cycle” (http://www.karaite-korner.org/new_moon.shtml). Hierdie gebruik is volgens alle aanduidings die patroon wat in die Messias se tyd ook gevolg is, soos gesien kan word uit die volgende aanhaling van die historikus, Philo, ‘n tydgenoot van die Messias, wat oor die nuwemaan geskryf het:

“[It] is that which comes after the conjunction, which… [is] the day of the new moon in each month.”

Philo gee ‘n verdere beskrywing van die nuwemaan:

“…at the time of the new moon, the sun begins to illuminate the moon with a light which is visible to the outward senses, and then she displays her own beauty to the beholders.”

Dit blyk hieruit dat die nuwemaan gevolg het op die “conjunction” (astronomiese “draaipunt” van die maan) en nie as dieselfde verskynsel beskou is nie. Astronomiese gegewens dui ook daarop dat daar vroeër in die Middelandse See gebied ‘n periode van tot drie en ‘n halwe dag kon verloop het tussen die laaste sigbaarheid van die “ou maan” en die eerste sigbaarheid van die nuwemaan, wat dit dus in sommige gevalle onmoontlik sou maak om te weet presies watter dag is die dag van die nuwemaan (tensy daar uitgekyk is vir die eerste skrefie van die sigbare nuwemaan). Die kennis wat ons vandag het oor die astronomiese draaipunt van die maan, is inligting waaroor die mense van die antieke tyd nie beskik het nie.

Die volgende gesaghebbende bronne bevestig hierdie standpunt:

“Originally, the New Moon was not fixed by astronomical calculation, but was solemnly proclaimed after witnesses had testified to the reappearance of the crescent of the moon,” Encyclopaedia Judaica, Vol. 12, p. 1039.

“Chodesh refers to the day on which the crescent reappears” Vines se Expository Dictionary of Biblical Words.

“chodesh means ‘new,’ ‘fresh’ … as the Hebrews reckoned their months from the actual first appearance of the young crescent” The International Standard Bible Encyclopedia.

“The Sanhedrin was assembled in the courtyard (“bet ya’azek”) of Jerusalem on the 30th of each month from morning to evening, waiting for the reports of those appointed to observe the new moon; and after the examination of these reports the president of the Sanhedrin, in the presence of at least three members, called out: “The New Moon is consecrated”; whereupon the whole assembly of people twice repeated the words: “It is consecrated” (R. H. ii. 5-7; Sanh. 102).” Jewish Encyclopedia.