Die begrip geregtigheid

HPO, Vrede:

Bae interesante onderwerpe op die webtuiste. Baie honger vir die word en is lekker om geregtigheid in te tik by google en julle webtuiste kom op !! Thanx

Ek het die betekenis van Yaweh se geregtigheid volgens die boek tehillim nagegeaan (verwys na webtuiste artikel, “Yahweh’s Righteousness in the Psalms”). Baie goed. Waarna verwys die woorde eved, shuh, kasha, teruah, galah, paqad en chayad? Is dit die Hebreuse betekenis van geregtigheid in daardie spesifieke konteks gebruik in die vers ?

Kommentaar:

Ek antwoord graag.

Die tema van Yahweh se geregtigheid is ongetwyfeld seker een van die belangrikstes in die hele Skrif. Die Hebreeuse woorde wat ek in elkeen van die sewe psalms uitgelig het, is nie sinonieme van “geregtigheid” of selfs woorde wat spesifiek beskryf wat “geregtigheid” beteken nie. Hulle het egter vir my uitgestaan omdat hulle (in elkeen van hierdie 7 psalms) in die konteks van geregtigheid gebruik word. Ek meen dat as ons meer te wete wil kom oor ‘n belangrike begrip soos “geregtigheid”, ons nie net die woordeboek betekenis van “geregtigheid” moet naslaan nie, maar veral ook die Skrif moet bestudeer om uit te vind watter ander woorde en temas word aan hierdie begrip verbind. As ‘n mens byvoorbeeld ‘n studie vanuit die Skrif sou onderneem oor die begrip “guns” (Engels: “favour”) is dit onvermydelik dat jy op ander verwante begrippe sal afkom, soos “vergifnis”, “liefde” en “seën”. Geeneen van hierdie woorde beteken presies dieselfde as “guns” nie, maar hulle dien verseker om ons verstaan van die woord “guns” te verbreed.

Dalk beantwoord dit nie heeltemal jou vraag nie, maar voel asseblief vry om weer te email.