Uitspraak van eiename in WeG

DB, Bloemfontein

Ek sien jy noem “Joab” Yahuáv. In die Hebreeuse vertalings wat ek het spel hulle sy naam:  יֹואָב
Kan jy vir my sê hoe jy by jou transliterasie uitgekom het?
(LW die is nie ‘n kritiese vraag nie, maar dat ek wil leer)

KOMMENTAAR:

Die “Y” aan die begin en die “v” aan die einde is taamlik voordiehandliggend. Ek neem aan dis oor die “o” wat as “ahu” weergegee word, dat jy jou vraag stel. Meeste kommentatore is dit eens dat die “Yahu-” (verteenwoordigend van die Vader se Naam) aan die begin van baie eiename met verloop van tyd na “Yo-” of (verkeerdelik) na “Jo-” verander is. Die bekendste voorbeeld hiervan is Yahuganan (1 Divre Hayamiem 26:3) wat “Yoganan” (2 Melagiem 25:23) geword het, en natuurlik “Yahushua” wat na “Yoshua” verander is. “Joab” lyk vir my na een van hierdie gevalle. Daar is ‘n hele paar “dictionaries” van e-sword wat saamstem met hierdie verklaring van die naam “Joab”, onder meer Easton, Fausset, ISBE, Smith, ens.