Verassing

DA, Limpopo

Ek het op n webwerf afgekom wat nogal intersand was – hulle noem hulle die Noodroep van christene, nou wil ek graag weet hoe voel julle oor verasting, as ek woord wil praat dan stem ek nie saam met hulle stellings nie, maar wat my die hartseerste maak is die misleiding wat hulle aan die wereld verkondig, ek haal aan die mense is in die ou dae in leeu hokke in gegooi en die leeus het hulle op ge eet en stof is ons gemaak en stof sal ons terug keer, so verasting is nie verkeert in hulle oè nie, maar nerens lees ek van verasting nie.

Ek sal baie bly wees as ek julle meenig hieroor kan hoor.

KOMMENTAAR:

Net soos jy, lees ek ook nie van verassing in die Skrif nie – die voorbeeld wat in die Skrif vir ons voorgehou word, is dié van begrafnis (in die “hart” van die aarde). Die rigtingwysers is dus nie onduidelik nie – die vraag is net of ons bereid is om die Skriftuurlike aanwysings te eerbiedig.