Wegraping Skriftuurlik?

CV, Gauteng

Ek wil net hoor of die wegraping skriftuurlik is of nie? Is daar enige konkrete bewyse dat daar n wegraping gaan wees, want sover ek weet het Yahshua nooit so iets genoem nie….? En as daar een gaan wees, is dit voor die verdrukking of …. ? Wil net graag weet….

KOMMENTAAR

Jou aanvoeling is reg. Die sg. “wegraping” van gelowiges voordat die eintlike wederkoms van die Messias plaasvind, is ‘n leerstuk wat op aannames en menslike interpretasie berus, en nie op die suiwer woorde van die Skrif nie. As jy internet toegang het kan jy op die volgende plekke hieroor gaan lees:

wegraping01
wegraping02
wegraping03