Demone Uitdryf

CV, Gauteng

As iemand demone uitdryf, wat is n skriftuurlike manier om dit te doen… En is dit moontlik dat iemand eerder demone kan transfer as om hul uit te dryf? As iemand n profeet is, en sy profesiees kom waar, beteken dit obviously hy kan Vader se stem hoor, hoekom openbaar Yhwh dan nie aan Sy profete die waarheid oor Sy Naam en Shabbat nie? Ek wil weet… Die messiaanse mense dink hulle alleenlik is die bruid. Wats die waarheid oor dit, want ek sien baie baie christene wat se harte baie opreg is wat nie die waarheid ken nie,… Volgens wat gaan Yhwh Sy bruid kies? Watse krag het die Naam JC? Sal daar n tyd kom wat die Naam JC nie meer krag dra nie?

KOMMENTAAR

Y’shua se dissipels het eenvoudig demone in die Naam van Y’shua uitgedryf, op grond van die outoriteit wat hulle van Hom ontvang het. Daar is nie ‘n “prosedure” of ‘n regte en verkeerde manier nie. Ek glo dat elkeen wat met die Naam van Y’shua beklee is (en in sy Naam gedoop is) daardie outoriteit van Hom ontvang het (alhoewel sommiges natuurlik ervare daarin is). Die gedeelte oor die sewe ander onrein geeste wat kan “terugkeer” is nie dedoel om te sê dat demone na ‘n sekere (vaste) “adres” toe gestuur moet word nie, maar gaan oor wat met die geslag mense sal gebeur wat nie plek maak vir Yahweh in hulle lewe nie (Mat 12:45). Y’shua het sover ek weet nooit aangedui hoe die demoon in iemand ingekom het nie – Hy het hulle bloot bestraf en uitgedryf. Dit sou goed wees as iemand eers tot redding kon kom of met die Gees vervul word, maar dikwels is dit juis die demoon wat keer dat so ‘n persoon nie die pad vol-uit kan loop nie.

Profete moet net soos alle ander mense die keuse maak om die waarheid van Yahweh se Woord te glo en dit deel van hulle lewe te maak. Dit gebeur nie “vanself” nie. Ons kan nie sê wie presies die bruid is nie – daar is sekerlik nie-Messiaanse gelowiges ook wat deel van die bruid sal wees. Ek kan nie sê oor die naam JC nie en of dit later nie meer krag sal dra nie. Al wat ek weet is dat dit nie die korrekte Naam van die Messias is nie. Hoekom sou ‘n mens volhou om ‘n verkeerde of half korrekte naam te gebruik as jy weet wat die regte een is? Ons kan egter nie ‘n oordeel uitspreek oor mense wat dit nie soos ons sien nie.