Tiendes en die rol van vrouens

CV, Gauteng

Ek wil graag oom se opinie oor die volgende hê. In Debarim 12 praat hulle van die “tithe” en dat dit na die levite toe moet gaan, ekt dit nou al op n paar plekke raak gelees dis onder andere in Ibrim ook. Dan se Vader ook “bring dit na die plek waar Ek kies om my Naam te vestig.” Is dit plekke soos bv. … se “gemeentes” wat Sy Naam verteenwoordig? En wat van die wedewees en die armes? Malaki 3 se ons moet ons tiendes na die “storehouse” toe bring,nou wat van iemand soos ek wat bv. die opad “alleen” stap en nie in n “gemeente” is nie??

My tweede vraag is oor vrouens wat teach/preach 1 cor 14:34+35, 1 Tim 2:11. Se vroumense mag nie mans leer nie, mag ons ander vrouens leer?? Titus 2:4?? En wat van psalm 68:11, joel 2:28, GALATIANS 3:28??? en 1 cor 11:5 waar vroumense MAG profeseer met covering op?? AS vrouens nie mag preek nie, wat is die rede daarvoor? En wats dan die “boundaries” vir n vrou wat preek? Mag jy buite n “assembly” “preek”? En wat beteken galasiers 3:28 dan? Die skrifte “contradict” mekaar. Asb as oom my kan help sal ek dit BAie waardeer!

KOMMENTAAR:

Dit lyk of die beginsel van “tiendes” hoofsaaklik bedoel is vir die instandhouding van die “plek” waar Yahweh sy Naam gevestig het (met ander woorde die plek of plekke waar sy Woord suiwer verkondig word en waar daar (al is dit op ‘n onsigbare vlak) “gebou” word aan sy tempel. Wanneer Yahweh se Naam êrens gevestig word, beteken dit nie net dat sy Naam daar gebruik word nie, maar ook dat daar erns gemaak word met alles wat aan sy Naam verbind kan word (soos sy opdragte, sy beloftes, sy wil, sy volk, sy feeste, sy Shabbat, sy eer, sy Seun, ensovoorts). Ek dink almal wat aan Yahweh verbind is (ook al skakel jy nie by ‘n plaaslike gemeente in nie), moet vandag nog steeds hulle tiendes gee, maar seker maak dat dit by ‘n plek is waarmee Yahweh sy Naam met vrymoedigheid kan assosieer.

Volgens die Skrif moet ons ook (met wysheid) omsien na die weduwees en die armes, maar dit moet (indien moontlik) bykomend wees tot die tiendes wat uitsluitlik bedoel is vir die plek van aanbidding.

Die Skrif leer dat vrouens in die reël nie leermeesters oor die mans moet wees nie. Dit beteken vir my hulle kan lering bring aan ander vrouens (wanneer so ‘n situasie nodig is – egter nie as ‘n algemene reël nie, want die Skrif ken nie juis die praktyk waar vrouens vrylik lering gee aan ander nie). Vrouens het dikwels ook profetiese gawes, wat hulle volgens die Skrif beslis moet gebruik (sonder om daarmee “baas te speel” oor mans). Vrouens het ook ‘n groot rol te speel met sekere gawes wat by vroue dikwels sterker is as by mans (soos empatie, fyn aanvoeling, vertroosting, gasvryheid en selfs berading). Verder is alle gelowige vrouens, net soos die mans, geroep om getuies vir die Naam van Y’shua te wees – dit is waarskynlik waarvan ‘n vers soos Ps 68:11 praat.

My siening oor hierdie saak is nie die laaste woord nie en jy kan gerus weer kontak maak as jy nie heeltemal saamstem of iets nie heeltemal verstaan nie.