Die Vrou en die 144000

CV, Gauteng

Ek wil graag hoor, wie is die vrou, haar kind (wat opgevang word na Elohim toe) en haar remnant in Rev 12:5+6. Daars 2 groepe van 144 000, wie presies is dit? Kan die eerste groep Yhwh se “army” wees? Soos in ou verbond waar die 300 mans gekies was vir oorlog wat die water gelek het soos honde? Wat presies is die werk van die 144 000? En Esegiel 20 praat van n greater exodus, sal dit fisies of geestelik wees? En as fisies, hoe gaan dit in werking tree? En sekerlik gaan net n groep dan wilderness toe? Of hoe?

KOMMENTAAR

Daar is natuurlik verskil van mening oor wie die vrou en haar kind van Opb 12 is. Ek het die nog altyd so verstaan:

Die vrou is die volk van Yahweh – die ware Israel en hulle wat by Israel ingeënt word. Die Seun wat deur die vrou gebaar word, is Y’shua “wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en … weggeruk is na Elohiem en na sy troon”. Die 144000 van Opb 7 en Opb 14 is moontlik een en dieselfde groep, maar ons kan gerus gesels as jy anders daaroor voel. Ek heg vir jou ‘n boekie aan wat ek so ‘n paar jaar gelede oor Openbaring geskryf het. Nie seker of jy dit al gesien het nie.

Die wildernis-exodus tema wat volgens alle aanduidings in die toekoms herhaal gaan word, moet na my mening te make hê met die Groot Verdrukking wat sal plaasvind kort voor die Messias se koms (‘n periode waarin Yahweh belowe dat Hy die gelowiges sal bewaar, soos wat die vrou in die woestyn bewaar is) en die Millenium of 1000-jarige Vrederyk wat direk ná sy koms in werking sal tree. Hierdie vrederyk is uiteraard ‘n fisiese tyd van vrede wat op die aarde sal plaasvind en wat beleef sal word deur die bewoners van die aarde. Die huidige volgelinge van die Messais (asook hulle wat reeds in die Messias gesterf het) sal nie deel wees van die bewoners van die aarde in die Millenium nie, aangesien hulle by die koms van die Messias “verheerlikte” liggame sal ontvang en saam met Hom as konings en priesters sal regeer.

Ek weet my antwoord is glad nie volledig nie, maar laat gerus weer van jou hoor, dan praat ons verder.