Nuwe Jerusalem

CV, Gauteng

Was by ‘n Shabbat byeenkoms, toe praat die mense van eind tyd ensv, en ek verstaan hulle se in die nuwe jerusalem gaan ons weer offers maak en party sal ‘glorified’ bodies he, ander net menslike liggame… Ek’t nie n clue wat aangaan nie, en ek voel half on ingelig… Verduidelik asb, as ons dan nou weer offers gaan maak … beteken dit dat daar sonde gaan wees in nuwe jerusalem? Gaan Vader ons uit die stad sit as ons sondig? Dit voel asof ons baie harder gaan moet ‘werk’ om vergifnis te kry as ons dan nou offers moet maak, want ek’s n sondaar! Waar pas Yahshua dan in?

Dan om te droom, is dit die laagste form van komminikasie wat Yhwh gebruik? Want iemand in die groep het so gese, en ek’t half nie lekker gevoel nie, omdat Yhwh met my praat deur drome, en vir my is dit regtig iets wat ek ernstig opvat… Hulle se dis die laagste vlak…

KOMMENTAAR

Ek dink daar is verwarring oor die millennium (1000 jarige vrederyk) en die Nuwe Jerusalem. Soos ek dit verstaan, gaan daar direk na die (tweede) koms van die Messias ‘n nuwe bedeling van (ongeveer?) 1000 jaar aanbreek wat die vervulling sal inlui van die talle profesieë oor ‘n besonderse, vredevolle en ewige koninkryk (Daniel) waarin die Messias self die koningskap (as Yahweh se gevolmagtigde verteenwoordiger) sal aanvaar. Daar gaan gewone mense van vlees en bloed wees wat tydens hierdie koninkryk op aarde gaan woon en van hulle sal gehoorsaamheid aan Yahweh en aan sy Torah vereis word. Daar is myns insiens ‘n goeie kans dat die tempel tydens hierdie periode herbou sal word en offers weer gebring word (die tempel en gepaardgaande offers van Eseg 40 tot 48 het sover nog nooit gerealiseer nie). Hierdie is egter nog nie die nuwe Jerusalem nie (ook nie die nuwe hemel en nuwe aarde nie)! Openbaring 21 (saam gelees met Openbaring 20) onthul dat die nuwe Jerusalem eers ná die millenium (en nádat Satan in die poel van vuur gewerp is) uit die hemel sal neerdaal.

Wat van jou en my wat op hierdie oomblik volgelinge van die Messias is? Of ons nou sterf voor sy koms en of ons nog lewe op die stadium wanneer Hy weer kom, ons verganklike liggame gaan verander en met die “onverganklike” beklee word. Dit gaan maak dat ons soos die boodskappers gaan wees en nie ruimtelik (fisies) aan die aarde verbind gaan wees nie. Dis die enigste manier waarop dit moontlik is dat die gelowiges SAAM MET Y’SHUA kan regeer tydens die millennium (soos daar dikwels in die Skrif aangedui word). Die beslissing omtrent ons redding is op daardie punt reeds voltrek (gedoen). Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in die Messias Y’shua is nie. Ons gaan dieselfde soort liggame hê as wat Hy na sy opstanding uit die dood gehad het. Ons gaan dus nie op dieselfde manier aan die instellinge en regulasies van die millennium onderworpe wees as die mense (van vlees en bloed) wat hier op die aarde gaan woon nie.

Daar is geen aanduiding in die Skrif dat drome die laagste vorm van kommunikasie is wat Yahweh gebruik nie. Ook nie die hoogste nie. Dis net een van die maniere wat Hy wel gebruik om met mense se te praat (wat nie beteken dat elke droom ‘n stem uit die hemel is nie).