Wat gebeur as ons sterf?

CV, Gauteng

Ek wil net uitvind, is dit moontlik om vir iemand se saligheid te bid na hy dood is? Wat gebeur presies as ons dood gaan?, gaan ons dadelik hemel of hel toe, of is daar n wagplek waar ons wag vir ‘judgement’, of ‘slaap’ ons tot die wederkoms… Is daar enige skrif wat se ons kan of kan nie vir n persoon bid wat reeds dood is nie…?

KOMMENTAAR:

Ek sien nie dat die Skrif sê ons kan/moet vir iemand bid as hy reeds gesterf het nie. Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterf en daarna die oordeel …

As ons sterf, gaan ons na die doderyk waar ons “slaap” totdat ons opgewek word wanneer die Messias weer kom of totdat ons opgewek word vir die Oordeel na afloop van die Vrederyk.

Die opvatting dat die gelowiges hemel toe gaan wanneer hulle sterf, is net gedeeltelik waar: Die gelowiges se totale hoop is gefokus op die opstanding. As hulle sterf, sal hulle eers weer van iets bewus wees, wanneer die opstanding plaasvind. Dan (só staan daar onder meer in 1 Tess 4:17) sal hulle met die Messias verenig word en vir altyd by Hom wees.