Die Afgesonderde Gees

CV, Gauteng

Hiers n Shabbat groepie naby ons, eks uitgenooi om saterdag vir die eerste keer te gaan, maar daars iets wat my verskriklik pla. Die ‘leiers’ in die groep glo dat die Afsonderlike Gees feminine is? Dit gel nie so lekker met my nie, ekt nog nooit gehoor van die teaching nie? Hulle noem Ruag – momma wisdom or momma shekinyah…. Hulle kry baie van hulle goed van prophet Elisabeth af, van almightywinds ministry. Ken oom haar? Ek weet nie… Vader het nog nooit dit aan my geopenbaar nie. Maar ek weet nie, ek voel nie rustig hieroor nie. Dra oom kennis hiervan..?

KOMMENTAAR:

Die Afgesonderde Gees is, soos die naam aandui, die Gees van Yahweh. Hy, Yahweh, is DIE Afgesonderde Een, en daarom is sy Gees die Afgesonderde Gees. Sy Gees is nie ‘n aparte of afsonderlike persoon of persoonlikheid van Homself nie. Daarom is die benaming “Afsonderlike Gees” ‘n bietjie verwarrend, want dit wek die idee dat die Gees afsonderlik van die Vader is. Dit is egter onmoontlik want net soos jou en my gees nie afsonderlik van ons is nie, net so is die Vader se Gees nie afsonderlik van Hom nie. Persoonlik verkies ek die benaming “Afgesonderde Gees”. Afgesonderd, in die sin van uniek en totaal anders, want Yahweh is só totaal anders as enigiets wat in hierdie wêreld aangetref word. Per definisie kan “gees” of “Gees” ook nie feminine of vroulik wees nie. Dit is totaal onskriftuurlik en berus op ‘n gedwonge soort logika wat na ‘n derde “persoon” en ‘n moeder-figuur soek, omdat daar reeds ‘n Vader en ‘n Seun is. Dra nie kennis van die ministry waarna jy verwys nie, maar wees asb. baie versigtig …!