Ongesuurde brood of geen brood?

CH, Bellville

Net iets interessants waarmee ek bietjie “worstel”. In Deb.16:3 is ons dit geoorloof om slegs ongesuurde brode te eet oor ‘n bestek van SEWE DAE en dit gedurende Fees van die Ongesuurde Brode. In Way.23:10-15 blyk dit weer dat tussen die einde van die Pesach ete en die omer op 1ste dag (die dag nà die Shabbat) ons GEEN brood, gebraaide koring of vars graan mag eet nie. Ek sukkel bietjie om die twee Skrifte bymekaar te bring – hoop jy verstaan my spesifieke punt van bevraging. Platgeweg gesê vra ek, mag mens nou die ongesuurde brood eet of nie, want self net èèn dag sonder brood verminder onmiddellik die sewe dae se brood eet. Myns insiens sluit “GEEN BROOD” ook ongesuurde brood in.

KOMMENTAAR:

Dit blyk dat die verbod “julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle Elohiem bring” gaan oor brood (insluitend ongesuurde brood) of gebraaide koring of graan wat “vars” is, met ander woorde: gemaak uit die nuwe oes. Hiervan mag die volk nie geëet het (volgens die Yehudiem, nie eers ‘n stukkie so groot soos ‘n olyf) alvorens die eersteling offer aan Yahweh gebring is nie. Vergelyk in hierdie verband Yahushua 5:11 en 12 waar die woord “opbrings” (Engels: “stored grain” – Heb: “avur”) gebruik word, wat na alle waarskynlikheid na die vorige jaar se graanoes verwys. Die ongesuurde brood wat dus vóór die Dag van die Beweegofer geëet word (ongeag op watter dag van die sewedaagse fees hierdie dag geval het), moes van “avur” gemaak wees, nie van “vars graan” nie.