Wet en Wedergeboorte

CC, Plettenbergbaai

1) Wat is die “wet van sonde en dood” waarna Shaul verwys in Rom 8:2. Volgens wat ek altyd verstaan het, verwys dit na die sg. “wet van Moses”, maar nou het ek ‘n goeie idee dat dit verkeerd is. Eenvoudig gestel, glo ek dit beteken dat as jy sondig (die wet oortree) sal jy doodgaan. Ons is vrygemaak van die wet deur die opstanding uit die dood van Messias. Dit gee ons egter nie ‘n vrypas om die wet te oortree nie.

2) Ek was nog altyd onder die indruk dat “die wedergeboorte” iets is wat vir die NT gelowiges bedoel is. Toe Nakdimon vir Y’shua gevra het oor hoe dit moontlik is dat iemand weer gebore kan word, was deel van die antwoord “Jy is die leraar van Yisrael en jy weet hierdie dinge nie?”. Het die Jode reeds voor die koms van die Messias die begrip wedergeboorte geken? Is daar enige verwysing in die Torah daarna?

Kommentaar

Ek stem saam met wat jy by punt 1) geskryf het.

Wat punt 2) betref: Ek meen dat meeste mense die begrip “wedergeboorte” verkeerd verstaan as iets wat op ‘n sekere dag of ‘n sekere tydstip, hier tydens ons aardse lewe gebeur. Y’shua se gesprek met Nakdimon (en ‘n vergelyking van hierdie gedeelte – Joh 3 – met 1 Kor 15) toon duidelik dat dit nie die geval is nie. Die hoogtepunt of kritieke punt van ons wedergeboorte is wanneer ons, by die tweede koms van die Messias, opnuut “gebore” sal word (met ‘n geestelike liggaam) om sodoende die koninkryk van Elohiem te kan beërwe. Hiervan behoort Nakdimon, as ‘n “man uit die Perushiem (Fariseërs)”, te geweet het, want anders as die Sadduseërs, het die Fariseërs van ouds af geglo in die opstanding en die ooreenkomste van hierdie opstanding met ‘n soort “tweede geboorte”. As jy wil, kan jy meer hieroor lees op hierdie plek