Boom van die lewe

ML, Adres Onbekend

Ek het julle web-site besoek. Die punt wat ek wou maak met Tree of Life is nl. dat ons bly eet van die boom van kennis van goed en kwaad (reg of verkeerd) sodat ons onsself besig hou daarmee om ander “reg” of “verkeerd, “goed” of “kwaad” te probeer bewys in plaas daarvan dat ons begin eet van die Tree of Life. God (Yahweh) stel nie daarin belang wat ons opinie is oor reg of verkeerd nie (ek ook nie). Hy stel net belang in dit wat lei tot lewe (Life) of dood (death). Hy het dit self gese: “I hold before you life or death, now choose life”. (Deut. 30:19) Die meeste “believers” het nog nie ge-lewe nie, want ons het vasgehaak by die kruis (dood) en leef dus nie die opstandingslewe, noual, wat Jesus (Yehushua) vir ons moontlik gemaak het nie. Ons leef nog nie die “one new man in Christ” lewe waartoe ons as die Liggaam geroep is nie.

My lewe was gekenmerk deur eindelose konfrontasies met religieuse leerstellinge en een denominasie wat die ander denominasie verkeerd bewys. Een “religion” bv. Christene wat die ander “religion” Judaisme verkeerd probeer bewys. Saterdag as Sabbat is reg en Sondag as Sabbat is verkeerd. Een groep bv. wit wat die ander bv. swart probeer oorheers. God se name. Jesus se name. ….ens. Dit het alles uiteindelik tot ‘n einde gekom toe ek die “gospel of the Kingdom of Jesus Christ” ontdek het.

Daar is dus uiteindelik net twee opsies: Sy Koninkryk wat ewige lewe beteken of Satan se koninkryk wat ewige dood beteken. Ek het Sy Koninkryk gekies en omdat dit verhewe is bokant alles, word ek nie verder intimideer deur religie of tradisie of ras of kultuur nie of menslike opinies nie.

Jesus het self gese this gospel of the Kingdom must be preached. Nie the “gospel of the cross”, of the “gospel of rebirth” of “the gospel of salvation” nie, maar this gospel of the Kingdom en dit is waarmee ek volstaan. His Kingdom has already come but also not yet……(paradoks). My identiteit

is gevestig in Sy Koninkryk en vanuit daardie basies voer ek my mandaat uit as deel van die Liggaam. Ek verstaan my identiteit as vrou, eggenoot en ma. Ek verstaan my identiteit as lid van die Liggaam (corporate Body of Christ). Ek verstaan my mandaat : Gen.1:28 en Matt. 28:19 en verwar dit beslis nie met die mandaat wat Israel as ‘n volk het nie. Ek respekteer Israel (ons spirituele voorouers) en bid vir die vrede van Jerusalem, maar my mandaat is nie dieselfde as die van Israel nie.

Die enigste “revelation” waaragter ek is, is die Kingdom lifestyle van Jesus, en dit is waarom die openbaring van die Tree of Life, o.a., my fassineer. Ek het ‘n skat ontdek (Koninkryk van Jesus) en het nou alles laat staan om hierdie skat te “pursue” sodat ek dit met ander ook kan deel-dis waarom ek meer wil weet-nie om andere verkeerd te bewys nie, maar reeds om andere in die Koninkryk in te kry!

Kommentaar

Ek stem saam met jou dat dit sieldodend moet wees om ander heeltyd verkeerd te probeer bewys en verseker jou dis nie wat ons probeer doen nie. Dis Skrif speel egter nie “boom van die Lewe” af teen “boom van die kennis van goed en kwaad” soos wat daar dikwels in die hedendaagse vernuwingskerke gedoen word nie.

Jy sê Yahweh stel nie daarin belang wat ons opinie is oor reg of verkeerd nie. Hy stel miskien nie soseer belang in wat ons OPINIE hieroor is nie, maar Hy stel verseker daarin belang of ons ons daaraan steur en ons lewens daarvolgens inrig. Die vrug van die Boom van die Lewe en die seëninge wat met LEWE te make het, hou in die Skrif altyd direk verband met die vraag of ons bereid is om ons rug te draai op dit wat VERKEERD is, en te gryp na dit wat REG is. So is dit in Deut 30 waaruit jy aanhaal (vgl o.a. vers 2 “as jy jou tot Yahweh bekeer en na sy stem luister”; vers 8 “al sy gebooie doen”; vers 10 “sy gebooie en sy insettinge hou”; vers 16 “in sy weë

wandel”. Dit staan daar in soveel woorde: Om die LEWE te kies, is om na sy stem (en sy opdragte) te luister en Hom aan te hang (vers 19 en 20).

Ons het te lank toegelaat dat mense ons ‘n rat voor die oë draai deur ons te laat glo dat jy Yahweh kan aanhang en in sy weë kan wandel sonder om sy opdragte te gehoorsaam. Dis beslis ook nie wat die Messias kom leer het nie en daar is oorgenoeg Skrifgedeeltes wat dit bo alle twyfel stel. Al wat ons dus probeer doen, is om eers die leuens (wat oor die jare heen aan ons en ons voorgeslagte vertel is) te identifiseer en dit so ver as moontlik van ons te verwyder, sodat ons Yahweh onbevange en volgens sy eie neergelegde patroon, en volgens die voorbeeld van sy Seun, kan dien. Dit meen ek, is wat opstandingslewe beteken.