Wat glo julle?

AV, Adres Onbekend

Where could I go read more about what you believe in. Are you Jewish? (Do you wear the little cap in your services). Do you believe in the death of the Messias? Do you believe that men need to be sercomsized (sorry for the spelling:).

I don’t go to a church because I can’t find one that I believe the same as them :glad:

KOMMENTAAR

Hoop nie jy gee om dat ek in Afrikaans antwoord nie. Wat ons glo kan in bykans al die artikels op ons webblad gesien word, maar jy kan veral hier gaan kyk. As jy omtrent driekwart af “scroll” op hierdie bladsy sal jy sewe artikels vind met die titel “Who are we and what do we believe?”. Jy kan op elkeen van hulle afsonderlik klik om te lees wat die basiese boustene van ons geloof is. Ons is nie joods nie, dra nie kippa’s na ons dienste nie en vereis ook nie van mans om hulle te laat besny nie. Op hierdie bladsy is ook ‘n taamlik algemene uiteensetting van wat ons glo en hoe ons die Skrif verstaan.