Besnydenis

AL, Port Elizabeth

Goeie middag … ek is ook n Yahweh dienaar ek is besig met ondersoek op die besnydenis en wil graag inligting kry oor die saak en ook raad is dit nog van toepassing en as dit nie is nie waar kan ek dit in die skrif kry ,want soos ek verstaan is dit nie n bloed offer nie ,maar n verbond met abraham kan oom my enigsins help.

KOMMENTAAR

As mens die Messiaanse Skrifte (Nuwe Testament) buite rekening laat, sou jy kon aflei dat besnydenis nog steeds vir elke gelowige in Messias nodig is. Die apostels het egter duidelike leiding en riglyne hieroor gegee wat daarop neerkom dat besnydenis nie as vereiste vir nie-Joodse gelowiges gestel moet word nie. Persoonlik meen ek dat ons moet hou by hierdie riglyne. Jy kan hierdie artikel op ons webblad lees, as jy wil:

More than Circumcision