Watter Kalender?

AD, Noordkaap

Het jy inligting oor hoe julle dit volg/watter kalender? Ek wil so graag inskakel in ‘n groep en nie so op my eie funksioneer nie. Die eenheid hier by ons het nog werklik nie tot stand gekom nie en dit voel of elkeen op sy/haar eie “mishoop” sit. Dis seker verkeerd om so gefrustreerd te voel, maar Paulus se woorde van “Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos — is julle nie vleeslik nie?”. Ek smag so dat ons almal kan se ons is van die Gemeente van Yahshua ons Messias! So, dit sal goed wees om dit te volg soos julle dit volg – jy was immers my heel eerste kontak met die Messiaanse groepe.

KOMMENTAAR

Daar is ‘n paar stukke inligting op ons webblad wat beskryf en motiveer hoe ons die Skriftuurlike kalender verstaan. Ek gee ‘n paar “links” hieronder. In kort egter, veral wat die bepalings in verband met Shavuot betref, net die volgende:

Soos jy seker weet, is die vernaamste verskille in datering gefokus op die vraag: Wat bedoel Lev 23:15 as dit sê: “Dan moet julle tel van die dag na die Shabbat …” Van watter Shabbat word hier gepraat – die normale, weeklikse Shabbat of die eerste dag van die Fees van Ongesuurde Brode (kom ons sê die fees-shabbat) wat op die 15 de Dag van Aviev val?

Die ortodokse Yehudiem (en sommige ander groepe) sê dis die “Shabbat” van die Fees, dit wil sê die 15de dag van Aviev of Nisan. Dan begin hulle met die telling op die 16 de dag (“die dag na die Shabbat”) en gevolglik val die 50 ste dag (vir hulle) altyd op die 6de dag van Sivan (die derde maand). Hierdie dag kan uit die aard van die saak op enige dag van die week val.

Die Yehudiem het oor die jare en eeue taamlike drastiese veranderinge aan die kalender aangebring wat in ‘n hele paar opsigte nie meer voldoen aan die voorskrifte van die Skrif nie. So kyk hulle nie meer na die fisiese nuwemaan om te bepaal wanneer ‘n maand begin nie. Soms is die begin van hulle maande ‘n dag of twee dae te vroeg of te laat, in vergelyking met die sigbare nuwemaan in Israel. Ons weet sonder enige twyfel dat daar in die tyd van die Messias fisies gekyk is vir die nuwemaan en dat die Sanhedrin dan ‘n formele aankondiging gemaak het (daar is selfs verwysings hierna in die Yehudiem se eie geskrifte, soos die Talmud). Ook wat die begin van ‘n nuwe jaar betref, volg die Yehudiem nie meer die Skriftuurlike patroon (wat met die rypheid van die gars in Israel te make het) nie, maar gebruik bloot ‘n wiskundige formule om elke twee of drie jaar ‘n ekstra maand by te voeg sodat die maan-siklus en die son-siklus min of meer parallel met mekaar loop.

‘n Mens kan sien dat die Yehudiem hulle kalender bepalings hoofsaaklik op praktiese oorwegings baseer en dit vir hulleself moontlik wil maak om (selfs jare vooruit) ‘n vaste kalender te hê op grond waarvan beplanning gedoen kan word. Dis gerieflik, maar nie Skriftuurlik korrek nie.

Een van die redes waarom ons nie met die bogenoemde berekening van Shavuot kan saamstem nie, is omdat daar nêrens in die Skrif na die eerste dag van Ongesuurde Brode as “die Shabbat” of selfs ” ‘n Shabbat” verwys word nie. Van al die feeste word net Yom Kippur soms ‘n “shabbat” genoem in die Skrif. Geeneen van die ander feeste nie. Van die ander feeste, soos die eerste en agste dag van die Huttefees en die Trompettefees word soms ‘n “shabbaton” genoem, wat volgens woordeboeke nie presies dieselfde betekenis as “shabbat” het nie. Shabbaton verwys waarskynlik bloot na “rus” in die sin van “geen beroepswerk”. Daarom is elke gewone shabbat terselfdertyd ook ‘n “shabbaton”, maar elke “shabbaton” is nie noodwendig ‘n Shabbat nie.

Nog ‘n rede waarom ons nie met die Yehudiem se berekening van Shavuot kan saamstem nie, is omdat Lev 23:15 sê dat daar van die “dag na die Shabbat” af, sewe volle Shabatte (nie weke) getel moet word (die Hebreeuse woord vir Shabbat en vir week is verwant aan mekaar, maar nie dieselfde nie). Dan voeg vers 16 by: “tot die dag na die sewende Shabbat moet julle vyftig dae tel …”. Vers 16 is die duidelike bewys dat die Shabbat van vers 15 nie ‘n fees-shabbat kan wees nie. Want die Shabbat van vers 15 is die eerste Shabbat wat as merker dien vir die telproses: op die dag ná hierdie (eerste) Shabbat moet jy begin tel. En op die dag na die sewende Shabbat hou jy op met tel. Wat die eerste Shabbat betref, kan daar nog onduidelikheid wees, want daar is ‘n fees-shabbat wat naby aan hierdie Shabbat voorkom (die eerste dag van Ongesuurde Brode). Maar daar is nie ‘n fees-shabbat wat voor Shavuot voorkom nie, en tog sê die Skrif: op die dag ná die sewende Shabbat is dit die dag van Shavuot.

Ek hoop nie hierdie verduideliking is verwarrend nie. Vra gerus as jy nog steeds nie vrede het nie. Jy is beslis nie verkeerd om gefrustreerd te voel nie. Dis die wêreld waarin ons leef wat “verkeerd” is en ons BEHOORT gefrustreerd te wees!

Die volgende stukke op ons webblad gaan ook min of meer oor hierdie onderwerp:

Verdeling van Dag
Eersteling fees
Most Set-apart Gifts
A Time of Counting
Counting the Omer