Vrae oor Woord en Getuienis

JS, Noordkaap

Ek geniet Woord en Getuienis en vind geen probleem daarmee nie, maar ek sal waardeer as jy terugvoering (op die onderstaande navraag, wat na my toe gestuur is) kan gee … sodat ek in die toekoms mense daarop kan antwoord, indien ek enige navrae ontvang in die verband:

Moet erken, ek is nogals teleurgestel in die Bybel. Wat het geword van: 1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;
Act 8:36 En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word?
Act 8:37 Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.
Ek dink nie hulle kan opreg se dat hulle die KJV, OAV en die Texus Receptus gebruik het nie …

KOMMENTAAR:

Dis te verstane dat almal nie met die vertaling van Woord en Getuienis sal saamstem nie. Dis egter jammer as die teleurstelling gebaseer is op die regstelling van 1 Joh 5:7. Daar is vandag bittermin Skrifkenners wat nog sal probeer volhou dat hierdie vers vertaal moet word soos ons dit in KJV en die Ou Afrikaanse Vertaling leer ken het. Daardie, en ander soortgelyke vertalings van 1 Joh 5:7 is gebaseer op ‘n verandering wat deur latere oorskrywers aan die teks aangebring is, waarskynlik om geloofwaardigheid aan die Drie-eenheid standpunt te probeer gee. Die feite is egter dat nie ‘n enkele een van die ouer manuskripte 1 Joh 5:7 só weergee soos die navolgers van KJV dit vertaal het nie. Die Textus Receptus is nie sonder sy kwota probleme nie en ons het nooit beweer dat ons dié teks (of enige ander teks) slaafs navolg nie. Soos in die inleiding van WeG vermeld, is hierdie vertaling in die eerste plek gebaseer op die mees oorspronklike grondtekste beskikbaar. Ons het die reël konsekwent probeer handhaaf dat as ‘n sekere teks, of ‘n gedeelte daarvan, soos Hand 8:37, nie in die mees oorspronklike grondtekste voorkom nie, WeG nie daardie teks insluit, net omdat sekere ander vertalings dit insluit nie. Ons kan nie ‘n streep trek deur die navorsing wat sedert die KJV, en selfs ook sedert die OAV, plaasgevind het en wat lig werp oor watter bewoording as die mees betroubare gereken behoort te word nie. Op ons webblad is daar ‘n bespreking wat in hierdie verband gelees kan word.