Email Contributions

We would like to create an E-mail forum for those who find our material stimulating, those who need to obtain more clarity on certain matters, those who would like to communicate their views on certain relevant topics and especially those with a testimony to share with others on the net.  We have heard so many testimonies of the liberating power of the TRUTH of Yahweh’s Word and how ordinary people have begun to experience the blessings of our gracious Father by simply becoming doers of the Word and not just hearers who deceive themselves.  These testimonies may be of great help and encouragement to others who have access to the internet.  We will update this page regularly and also place our comments whenever such a response is needed or asked for. We receive too many emails to publish them all and try to focus on emails on subjects that have not been discussed before in full detail.

 

WN, Saldanha
21/01/2003
Nie alles wat blink is goud nie!

NZ, Texas
06/11/2003
Which day is Sabbath?

MV, Somerset-Wes
10/11/2003
Wat glo julle?

JJTM, Location Unknown
20/01/2004
Website a Blessing

WVD, Durbanville
17/02/2004
Die betekenis van “nuwe wyn”

JB, Namibia
09/04/2004
Vas en die viering van Pesag

JB, Pretoria
21/05/2004
The Passion of the Christ

MC, Location Unknown
20/06/2004
Saterdag en Sondag

AW, Newcastle
02/07/2004
Keeping the Sabbath

BL, Namibia
20/09/2004
Wat het daarna gebeur?

GB, Gauteng
21/09/2004
Messianic Movement

NVZ, Namibia
21/09/2004
Die Shabbat-ete

VO, Milnerton
19/10/2004
Names and other questions

CB, Namibia
18/01/2005
Moet vroue stilbly?

CB, Namibia
08/02/2005
Die Afgesonderde Gees

AB, Cape Town
08/03/2005
Die Pesach-maaltyd

JB, Heidelberg
25/04/2005
Watter Gemeente?

UO, Nigeria
31/05/2005
The right Name of our Creator

AVG, Ceres
09/06/2005
Onregmatige Wins

WM, Location Unknown
22/06/2005
Is accepting Y’shua enough?

VR, Saldanha
23/08/2005
Die Bybel en die Huwelik

MDR, Bellville
01/09/2005
Siener Van Rensburg

IF, Location Unknown
09/09/2005
Is daar ‘n “blanke Israel”?

CB, Namibia
30/09/2005
Nuwe of Hernude Verbond?

EVDG, Durban
09/12/2005
Deity of the Messiah

AS, Cape Town
09/02/2006
Unclean Food

BK, Location Unknown
21/08/2006
Statement of Beliefs

HPO, Vrede
26/09/2006
Die begrip geregtigheid

RG, Georgia
27/09/2006
The timing of Trumpets

RG, Georgia
02/10/2006
Which new moon?

HH, Johannesburg
25/10/2006
Like-minded fellowship

RS, Pretoria
18/01/2007
Is dit die moeite werd?

HS, Worcester
27/01/2007
Waar begin ‘n mens?

DD, Rustenburg
28/01/2007
Tipiese Shabbatbyeenkomste

HS, Worcester
03/02/2007
Is YHWH en “Ek is” dieselfde?

DC, Langebaan
01/03/2007
Vraag oor hoofbedekkings

IN, Wellington
24/03/2007
Skriftuurlike huweliksluiting

BK, Randburg
27/03/2007
The meaning of Psalm 138:2

CH, Location Unknown
03/04/2007
The books of the Maccabees

N, Aberdeen
20/06/2007
Die openbaring van die Name

N, Aberdeen
22/07/2007
Mag ‘n vrou iemand doop?

BK, Midrand
29/08/2007
Die benaming “Bybel”

V, Gauteng
14/09/2007
Wanneer begin ‘n nuwe maand?

JV, Welkom
24/09/2007
Jode en Israeliete

LM, Springs
08/10/2007
Die pad is eensaam

WB, Worcester
08/10/2007
Hoe hou mens die feeste?

AP, Adelaide
24/01/2008
Die regte manier van doop

MH, Weskaap
30/01/2008
Kerklike belydensiskrifte

AM, Gauteng
15/02/2008
Romeine 14: Kos of Shabbat?

JK, Worcester
27/03/2008
Tyd van verdrukking

MH, Weskaap
18/05/2008
Psalm 110

EF, Suidkaap
20/05/2008
Shabbat VS Loopbaan

SD, Yzerfontein
21/05/2008
Submission in Marriage

MH, Weskaap
13/06/2008
Profesie vandag?

KL, Gauteng
21/07/2008
Watter Messiaanse Groep?

OE, Location Unknown
30/07/2008
Kan wit en swart saam aanbid?

IT, Worcester
08/08/2008
Die wet en die Ou Testament

LH, Gauteng
27/08/2008
Die plek van die taal Hebreeus

CC, Suidkaap
09/09/2008
Die regte uitspraak van Naam

SZ, Roodepoort
16/11/2008
Meer inligting oor Shabbat

MJVR, Ermelo
29/12/2008
Galasiërs 5

AG, Noordwes Provinsie
11/01/2009
Messias tipe karakter

PB, Witrivier
19/01/2009
Volle Torah

RH, Phalaborwa
22/01/2009
Weer ‘n kerk?

IC, Worcester
02/02/2009
Misleiding oor Sondag

ML, Location Unknown
02/02/2009
Boom van die lewe

IVO, Nylstroom
05/02/2009
Uit Babel uit

SBS, Namibia
11/03/2009
Identity of Messiah

MK, Bellville
06/04/2009
Temporary dwellings

ZF, London
22/04/2009
Webtuiste vul ‘n leemte

LT, Location unknown
10/06/2009
Verjaardae

CC, Plettenbergbaai
20/07/2009
Is Y’shua gelyk aan Yahweh?

FS, Location unknown
30/07/2009
The calendar and the Feasts

CT, Malmesbury
20/08/2009
Waarskuwing teen die Torah

SF, Bloemfontein
25/08/2009
Huttefees net vir Jode?

IH, Pretoria
04/09/2009
Vrae oor die naam “Y’shua”

CC, Plettenbergbaai
14/08/2009
Rosh Hashanah of Yom Terua?

SF, Bloemfontein
27/09/2009
Moet kinders vas?

DB, Location unknown
02/10/2009
Jewish culture or Hebraic roots?

EK, Location unknown
18/10/2009
Dogter van Sion

MN, Location unknown
01/11/2009
Nagmaal en Pesag

AG, Noordwes
14/11/2009
Is die volstruis ‘n onrein dier?

SF, Bloemfontein
20/11/2009
Die weglating van tekste

YS, Location unknown
20/11/2009
Verskille oor die Doop

JJV, Bloemfontein
27/11/2009
Wie mag doop?

AB, Location unknown
29/11/2009
Die regte verstaan van tiendes

SE, Location unknown
30/11/2009
Onder die wet, of nie?

AK, Bloemfontein
05/02/2010
Mag ons die Naam uitspreek?

SB, Palaborwa
08/02/2010
Bloedrivier

HD, Klerksdorp
22/02/2010
Vraag oor skepping

LT, Location Unknown
28/02/2010
Watter dag is Shabbat?

MB, Stellenbosch
24/03/2010
Watter dag is Shabbat?

SF, Bloemfontein
29/03/2010
Defining Yeast

WR, Location Unknown
30/03/2010
Wanneer is Pesag?

WR, Location Unknown
30/03/2010
Die nuwemaan

SF, Bloemfontein
18/04/2010
Tiendes

HB, Hoopstad
26/04/2010
Eindtyd

MP, Pretoria
15/07/2010
Correct way of Baptising

CC, Plettenbergbaai
11/08/2010
Wet en Wedergeboorte

HB, Hoopstad
11/08/2010
Pesag en Yom Kippur

PT, Johannesburg
17/08/2010
Profesieë en afgodediens

MB, Stellenbosch
09/09/2010
Doop en uitreik-aksies

MI, Bellville
09/09/2010
Die Vader se Naam

JL, Bloemfontein
04/10/2010
Halaal kosse

AR, Angola
15/10/2010
Sacred Name sect

PJ, Mosambiek
10/11/2010
Tallit en Tsit-tsit

FP, Location Unknown
22/12/2010
Verandering nie maklik nie

FB, Location Unknown
22/12/2010
Wat glo julle?

TB, Stilbaai
25/01/2011
Die sogenaamde Israelvisie

CU, Johannesburg
28/01/2011
Werk vir ‘n Moslem?

MD, Riversdale
31/01/2011
Uitspraak van die Naam

JD, Kaapstad
31/01/2011
Vertaling van “The Word of Yah”

HF, Johannesburg
22/02/2011
Bedanking uit NG Kerk

CH, Bellville
03/03/2011
Ongesuurde brood

AM, Middelburg
19/03/2011
Trinity

CV, Gauteng
14/04/2011
Tiendes en die rol van vrouens

GA, Gauteng
16/04/2011
Waarom is Hand 8:37 uitgelaat?

GA, Gauteng
17/04/2011
Pesag en die Doop

DA, Limpopo
20/04/2011
Verassing

PJ, Mosambiek
08/06/2011
Die datering van Shavout

PN, Duiwelskloof
20/06/2011
The seven high Sabbaths

IS, George
29/06/2011
Die leer van Bileam

GA, Gauteng
12/08/2011
Kan ‘n mens Paulus vertrou?

TP, Gauteng
14/09/2011
Feasts, blessings and curses

TP, Gauteng
16/09/2011
Details about fasting

PN, Location Unknown
19/10/2011
Tuisonderrig

YM, Mpumalanga
22/11/2011
Wat doen jy op Shabbat?

JS, Noordkaap
02/12/2011
Woord en Getuienis 1

DB, Bloemfontein
23/12/2011
Uitspraak van eiename in WeG

LH, Gauteng
03/05/2012
Die betekenis van VERVUL

CV, Gauteng
13/06/2012
Die Afgesonderde Gees

NM, Namibia
19/07/2012
Birthdays

AH, Gauteng
29/08/2012
Is ons CHRISTENE?

SF, Bloemfontein
06/09/2012
12 dissipels en 12 stamme

MS, Hartenbos
06/09/2012
Oortreding van die 2de gebod?

AH, Gauteng
10/09/2012
Verse weggelaat in WeG

CV, Gauteng
15/10/2012
Wat gebeur as ons sterf?

RK, Gauteng
23/11/2012
Drukfout in WeG?

NJ, Kimberley
12/12/2012
Terugkeer na die Land

AD, Noordkaap
09/01/2013
Die Skrif en Siekte

CV, Gauteng
18/01/2013
Wegraping Skriftuurlik?

DB, Suid-Kaap
14/04/2013
Henog Kalender

CV, Gauteng
16/04/2013
Demone Uitdryf

AD, Noordkaap
18/04/2013
Watter Kalender?

ED, Location Unknown
14/05/2013
Gebruik van Wyn

AL, Port Elizabeth
05/06/2013
Besnydenis

MB, Weskaap
19/06/2013
Noodsaaklike werk op Shabbat

LC, Weskus
29/08/2013
Oor die Doop en die Suidlanders

HF, Gauteng
24/10/2013
Die probleem met Matt 28:19

LG, Nigel
25/11/2013
Krisis met Kerke

AV, Location Unknown
30/11/2013
Wat glo julle?

EV, Amanzimtoti
10/12/2013
Lunar Shabbat

CV, Gauteng
19/01/2014
Nuwe Jerusalem

HM, Witbank
22/01/2014
Verse uitgelaat?

IS, Cape Town
30/01/2014
Breinspoel met die Torah?

NV, Windhoek
03/02/2014
Who are the Nethinim?

AD, Kimberley
26/02/2014
Nagmaal en Pesag

SO, Johannesburg
30/04/2014
Waar begin mens?

CR, Cape Town
25/07/2014
Trinity?

MS, Western Cape
23/12/2014
Vierde Gebod

JS, Location Unknown
08/01/2015
Etikette en Benaminge

CV, Gauteng
08/01/2015
Die Vrou en die 144000

JS, Location Unknown
12/01/2015
Henog Kalender

DW, Mpumalanga
06/02/2015
Elohiem of Seun van Elohiem?

SC, Western Cape
04/05/2015
Did Yahweh come in the Flesh?

DP, Australia
07/05/2015
Is die Sabbat op ‘n Saterdag?

DP, Australia
07/05/2015
Onrein kosse in die Skrif

ZM, Hluhluwe
28/05/2015
Yahweh of Yahuwah?

SG, Western Cape
07/07/2015
Y’shua, the form of Yahweh 1

SG, Western Cape
09/07/2015
Y’shua, the form of Yahweh 2

EK, Western Cape
10/09/2015
Om te eet of nie te eet nie

KG, Kenya
23/10/2015
Greetings from Kenya

EK, Western Cape
14/03/2016
Pesach

HW, Western Cape
14/04/2016
Joodse Pesach?

HK, Western Cape
14/04/2016
Doop of Onderdompel?

SM, Location Unknown
17/05/2016
Bybel met regte Name

NM, Gauteng
19/05/2016
Finding a suitable Fellowship

HF, Gauteng
05/09/2016
Torah tipe Begrafnis

AD, Kimberley
10/10/2016
Werk op Yom Kippur

JG, Limpopo
21/12/2016
Woord en Getuienis 2

GR, Suid-Kaap
16/04/2017
Hoe om Pesag te vier

JL, Location Unknown
15/05/2017
Filippense 2

TP, Gauteng
29/05/2017
Die Skrif en egskeiding

JH, Gauteng
16/08/2017
Woord en Getuienis 3

GK, Poland
14/09/2017
Who changed Matthew 28:19?

SP, Location Unknown
03/10/2017
Die probleem met leierskap

WW, George
09/05/2018
Op of langs die troon

ML, Gauteng
21/06/2018
Morele en seremoniële wette

YS, Parys
17/07/2018
Halleluyah Scriptures

RL, Gauteng
17/01/2019
Jewish believers in Messiah

NS, Namibia
21/01/2019
Sukkot Kamp by Noordhoek

CP, Somerset-West
04/05/2019
Die Joodse Kalender

OJ, Strand
27/05/2019
Huwelikseremonie

IV, Location Unknown
07/06/2019
Is Y’shua ‘n mens?

SV, Simonstad
11/07/2019
Ons en die Jode

BP, Location Unknown
25/07/2019
Het die kerk Israel vervang?

PP, Location Unknown
07/10/2019
Wat gebeur as ek sterf?

GR, Suid-Kaap
09/05/2020
Matteus 18:11 in WEG

HK, Location Unknown
20/05/2020
Is Matteus 28:19 korrek vertaal?

HK, Location Unknown
20/05/2020
Hoort die woord “doop in die Skrif?

C, Canada
05/08/2020
When does the Shabbat start?

HZ, Gauteng
19/10/2020
Skeiding van lig en duisternis

JM, Kenya
13/06/2021
Ministry in Kenya

HK, Location Unknown
04/08/2021
Covid19 Inentings

OT, Durbanville
10/08/2021
Messiaanse geloofspad

DW, Wellington
11/08/2021
Die Gees van Yahweh

YM, Gauteng
20/11/2021
Van voor af begin

DJ, Noordkaap
08/06/2022
Die “dae” van Romeine 14

TK, Location Unknown
20/09/2022
Determining the New Moon

EJ, Hermon
22/09/2022
Henog Kalender

TK, Location Unknown
23/09/2022
The Rapture

CV, Location Unknown
03/10/2022
Noodkreet

GR, Suid-Kaap
31/10/2022
Wie is Israel?

Send us an email

QUICK LINKS: