DIE SEËN WAT IN VLOEKE WEGGESTEEK IS

alternate textDie twaalf vloeke van Deuteronomium 27 is eintlik 11 spesifieke vloeke, elkeen oor ‘n spesifieke onderafdeling van die Torah, en een algemene uitspraak aan die einde (Deut 29:26 “Vervloek is hy wat die woorde van hierdie Torah nie hou om dit te doen nie”) wat die HELE TORAH insluit. Sommige verklaarders het in die verlede hierdie 11 spesifieke vloeke in verband gebring met die 11 stamme van Israel, uitgesluit die stam van Simeon (of “Shiemón”). Die verklaring wat gegee word vir die uitsluiting van Simeon is dat Simeon se naam ook nie in die lys van seëninge in Deuteronomium 33 genoem word nie. En die rede waarom Simeon nie ingesluit word nie, sê hierdie verklaarders, is as gevolg van die gebeurtenis in Genesis 34 toe Simeon en Lewi wraak geneem op Shigem, wat hulle suster, Dinah, onteer het. Hulle vader, Yaakov, het die twee seuns daarna berispe en gesê dat hulle hom ontstel het en gehaat gemaak het onder die inwoners van daardie land (Gen 34:30). Lewi se naam word wel genoem in die lys van seëninge – hy moes immers voortgaan om die priesterlike werk onder die volk te doen – maar nie Lewi óf Simeon het hulle eie grondgebied ontvang, soos die res van die stamme nie. Lewi se erfporsie was die diens in die huis van Yahweh en Simeon se “landelike” erfporsie was dat hy en sy nageslag in ‘n paar stede van die grondgebied wat Yehudah ontvang het, moes bly (“hulle erfdeel was in die middel van die erfdeel van die kinders van Yehudah” – Joshua 19:1) Hierdie onderskeid tussen Simeon en Lewi, aan die een kant, en die res van die stamme aan die ander kant, kan ook gesien word in Yaakov se seëninge oor hierdie twee seuns in Gen 49:5-6: “Shiemón en Lewi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie. Want in hul woede het hulle manne doodgemaak.” Kom ons kyk na die 11 vloeke en hoedat dit met elkeen van die 11 stamme in verband gebring word.

Eerste vloek – Deut 27:15 – Gesnede beelde – Verwys na die stam van Dan en die feit dat Dan later bekend sou word vir hulle betrokkenheid by beeldediens – Rigters 18:30 “En die kinders van Dan het vir hulle die gesnede beeld opgerig; en Yahunatan, die seun van Ghershom, die seun van Mosheh, hy en sy seuns was priesters vir die stam van die Daniete tot op die dag van die ontvolking van die land.” Moderne gestalte: OM YAHWEH OP MENSGEMAAKTE MANIER VOOR TE STEL EN TE AANBID.

Tweede vloek – Deut 27:16 – Ontering van vader en moeder – Verwys na die stam van Asher en die feit dat Asher se seën, volgens Gen 49, materiële oorvloed was. Deut 21:18-21 impliseer dat materiële oorvloed daartoe kan lei dat ‘n kind rebels raak en disrespekvol teenoor sy ouers. Die rebelse kinders van Deut 21 word onder meer “deurbringers” genoem – iemand wat geen waardering het vir die gawes en voordele wat hy van ‘n ander ontvang nie. Moderne gestalte: OM OUERS EN OUER MENSE TE MINAG OF TE VERWAARLOOS.

Derde vloek – Deut 27:17 – Verandering van grenslyne – Verwys na die stam van Issaskar wat vergelyk word met ‘n donkie wat tussen veekrale rus – Gen 49:14 (sommige vertalings: tussen stede of tussen erfporsies). Dis juis in daardie posisie dat grenslyne maklik verander of verlê kan word. Moderne gestalte: OM TE STEEL OP SUBTIELE MANIERE.

Vierde vloek – Deut 27:18 – Blindes op ‘n dwaalweg lei – Verwys na die stam van Benjamin wie se bekendste seun, Koning Saul, in 1 Samuel 28 eers vir Yahweh probeer raadpleeg het oor ‘n sekere saak. Toe hy nie ‘n antwoord kry nie, het hy hom na die dodebesweerster van Endor gewend wat hom verder op ‘n dwaalspoor gelei het. Moderne gestalte: OM MENSE TE MISLEI OP SUBTIELE MANIERE

Vyfde vloek – Deut 27:19 – Die reg van vreemdelinge verdraai – Verwys na die stam van Yehudah wat volgens die seën van Yaakov ‘n leidende rol sou speel en die septer en die staf van ‘n heerser sou dra en altyd sou moes waak teen die versoeking om die reg te verdraai of te vertrap. Moderne gestalte: OM OP ‘N ONREGVERDIGE EN ONREGMATIGE MANIER TE LEI EN TE REGEER.

Sesde vloek – Deut 27:20 – Seksuele gemeenskap met die vrou van jou vader – Verwys na die stam van Reuben wat bekend is daarvoor dat hy met Bielhah, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad het (Gen 35:22). Moderne gestalte: OM MET ALLERLEI GESTALTES VAN SEKSUELE VRYHEID DIE INSTELLING VAN DIE HUWELIK TE VERNIETIG.

Sewende vloek – Deut 27:21 – Seksuele gemeenskap met ‘n dier – Verwys na die stam van Ghad, wat ‘n oorvloed van beeste gehad het en voortdurend aan hierdie versoeking blootgestel was. Moderne gestalte: Seksuele vryheid (sien Sesde vloek).

Agste vloek – Deut 27:22 – Seksuele gemeenskap met jou suster – Verwys na die stam van Naftali, want hierdie naam is gegee na aanleiding van Gen 30:8 waarin die verhouding tussen twee “siblings” uitgebeeld word: “Toe sê Ragel: Ek het bomenslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin.” Moderne gestalte: Seksuele vryheid (sien Sesde vloek).

Negende vloek – Deut 27:23 – Seksuele gemeenskap met jou skoonma – Verwys na die stam van Yosef, wat op seksuele vlak getoets is deur die verleiding van die vrou van Potifar, wat heel moontlik later sy skoonma geword het toe hy met Asenat (“die dogter van Potifera”) getrou het (Gen 41:45). Moderne gestalte: Seksuele vryheid (sien Sesde vloek).

Tiende vloek – Deut 27:24 – Jou naaste in die geheim doodmaak – Verwys na die stam van Lewi, wat saam met sy broer, Simeon, die stad van Shigem in die geheim, met ‘n slinkse plan, aangeval het (Gen 34). Moderne gestalte: OM DEUR BEDEKTE METODES MOORD TE PLEEG OF SKADE TE BEROKKEN.

Elfde vloek – Deut 27:25 – Omkoop geskenke aanneem – Verwys na die stam van Zebulon wat bestem was om handelaars te wees en baie maklik aan hierdie versoeking blootgestel kon word. Moderne gestalte: OM LIEWER TE WEES VIR GELD AS VIR YAHWEH EN JOU NAASTE.

Ons hou normaalweg nie daarvan om die gedeeltes oor vloeke in die Skrif te lees nie. Soms vergeet ons dat vloeke nie die einde van die pad hoef te beteken nie. Yahweh het deur sy diensknegte dikwels vloeke oor sy volk uitgespreek, maar selfs die vloeke was daarop gemik om hulle uiteindelik te seën. Tot vandag toe het Hy sy seun, Israel, die appel van sy oog, nog nie prysgegee nie.

In die Talmoed is daar ‘n verhaal wat hierdie waarheid treffend uitbeeld: ‘n Sekere Rabbi Shimon bar Yochai het sy seun gestuur om deur ‘n groep rabbis geseën te word. Maar die “seën” wat hulle toe oor hom uitspreek, klink meer na ‘n vloek as na ‘n seën. “They said to him: “May it be that you sow and not reap; that what you bring in does not go out; that what goes out you do not bring in; that your house be desolate and your inn be inhabited; that your table be disturbed and you not see a new year.” Toe hy terugkom by sy pa, sê hy vir hom: “Die rabbis het my glad nie geseën nie – hulle het my net diep ontstel.” “Wat het hulle vir jou gesê” vra die rabbi, waarop sy seun toe woord vir woord herhaal wat die rabbis vir hom gesê het. Sy pa se antwoord was: “Those are all blessings: That you sow and not reap means that you have children and they do not die. What you bring in does not go out means that you bring home daughters-in-law and your sons do not die, so that their wives do not need to leave again. What goes out you do not bring in means that you give your daughters in marriage and their husbands do not die so that your daughters do not need to come back. That your house be desolate and your inn be inhabited means that this world be your inn and the next world be your home. That your table be disturbed means: May it be disturbed by many sons and daughters. And that you do not see a new year means that your wife does not die and you do not have to take a new wife.”

Simeon se naam was nie in die lys van geseëndes nie, maar ook nie in die lys waarin die vloeke opgenoem word nie. Eers as ons ernstig LUISTER na die vloeke (Die naam “Simeon” beteken “een wat luister”) en agter die vloeke die bedekte seën kan raaksien en ontsyfer, kan ons by die seën uitkom en beleef wat dit beteken as die seëninge van Yahweh jou INHAAL: Deut 28:2 “En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van Yahweh jou Elohiem.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »