Die Kat in die Duiwehok

Daar is deesdae ‘n hernude en uiters venynige poging om gelowiges wat erns maak met die Torah, in diskrediet te bring. Dis eintlik niks nuuts dat lidmate van kerke en selgroepe (van die kansels af en op ander maniere) gewaarsku word om so ver as moontlik weg te bly van die sogenaamde Hebrew Roots Beweging of HRB nie (ek gebruik gerieflikheidshalwe dieselfde term, nie omdat iemand bewustelik só ‘n beweging begin het of daarby aangesluit het nie, maar omdat HRB deesdae redelik universeel as beskrywing gebruik word van individue en groepe wat ‘n geloofspad gekies het waarin die Torah tot sy regmatige plek herstel word). Hierdie soort waarskuwings gebeur al etlike jare lank en ek het ‘n sterk vermoede dat die eindelose gepraat téén die HRB dalk juis daartoe gelei het dat soekende en ontevrede lidmate ondersoek begin instel het, die meriete van die HRB ingesien het en uiteindelik hulle kerk verlaat het en hulle vrywillig by die HRB geskaar het.

Miskien is dit juis die rede waarom die reaksie teen die HRB deesdae so venynig is en so drasties in intensiteit toegeneem het. Daar is ‘n opvallende geskarrel en ‘n gefladder – veral in die geledere van leiers en belangrike rolspelers op kerklike terrein – wat mens ‘n gevoel gee van die spreekwoordelike kat wat in ‘n duiwehok losgelaat is. Verbeel ek my, of bespeur ‘n mens ‘n tikkie desperaatheid onder die leiers wat toenemend besef dat die stroom van opregte gelowiges wat die waarheid by die HRB gaan soek, al hoe sterker word? My boodskap aan diegene wat hulle geroepe voel om hierdie stroom te probeer keer, is eenvoudig: Geen mens gaan dit gekeer kry nie, want dis ‘n vloed en ‘n beweging wat deur die Allerhoogste self van stapel gestuur is en deur Hom gevoed word!

Een van my vriende uit universiteitsdae, Eben Swart, wat bekendheid en geloofwaardigheid reg oor Suid-Afrika verwerf het, veral vanweë sy deeglike kennis van temas soos gebed, selgroepe en Vrymesselary, is een van diegene wat onlangs materiaal bekendgestel het waarin gelowiges BAIE ERNSTIG teen die HRB gewaarsku word. Eben beweer dat wanneer hy na mense in die HRB luister en tyd met hulle deurbring, kom hy tot die volgende gevolgtrekking: “I smell a rat amongst these movements. Not one rat, but several …”. Om sy punt te staaf, wys hy op sommige van die wanopvattings en mistastings wat ek persoonlik ook al in die geledere van HRB aanhangers teëgekom het (en waaroor ek nie altyd trots voel nie), maar hy stel dit voor op ‘n manier wat die indruk skep dat die HELE BOKSEMDAIS, álmal in die HRB, só glo en só dink en só doen. Wanneer Eben byvoorbeeld na die feeste verwys, sê hy:

“But EVERY time in Hebrew Roots and Torah groups, without exception, the practical celebrations of these feasts are taught containing comprehensive, elaborate – but extra-Biblical – JEWISH cultural and traditional content!” (my beklemtoning).

My vraag aan Eben is hoe hy tot so ‘n oortuiging kan kom as hy nie persoonlik dáár is, of was, wanneer hierdie feeste deur die verskillende HRB groepe gehou word nie. My vraag aan hom is verder of hy in sy jarelange ervaring en kontak met verskillende groepe nog nooit besef het dat daar wanklanke (of liewer, “rot-reuk”) in bykans elke beweging onder die son is en dat dit nie ‘n buitestaander se plek is om die slegte reuk wat by sommiges in daardie groep of beweging waargeneem word, tot eienskap van die groep in sy geheel te verhef nie.

Nadat ek ‘n week gelede die voorreg gehad het om ‘n groepie gelowiges in Windhoek te gaan besoek en persoonlik bemoedig is deur wat ek by hulle gesien en gehoor het (kom ons sê dit maar, ter wille daarvan om konsekwent te wees: meeste van hierdie gelowiges sien hulleself as deel van die HRB), vestig iemand my aandag daarop dat nie almal in Namibia positief oor die HRB is nie en dat ‘n sekere dominee van Tsumeb homself ook geroepe gevoel het om die HRB onder verdenking te plaas en spesifiek na my te verwys en wat ek onder meer oor die Drie-eenheid sou gesê het. Ek het toe, baie ordentlik, op die betrokke Blog ingegaan en die ander kant probeer skets van die uiters eensydige prentjie wat daar van die HRB geteken word, maar ná twee kort bydraes van my kant af is die deur toegemaak en my laaste bydrae nie geplaas nie.

Een van die dominee se grootste besware teen die HRB is die gebrekkige kennis en swak Skrifuitleg in HRB geledere – só sterk voel hy daaroor dat hy beweer: “Die HRM leraars is diewe, slawedrywers  en misleiers. En ja, soms nog ‘n klomp narre ook!”. Toe wonder ek sommer: Het ons nie dalk vandag ‘n paar narre nodig wie se harte op die regte plek sit om die wêreld op ‘n vars manier te herinner aan die tragedie dat die rykdom van die volle Woord verruil is vir ‘n paar populêre slagspreuke soos “die kruis alleen” en “weg met die wet” nie? Maar die eintlike rede waarom ek by die bespreking op daardie Blog betrokke wou raak, was om die stelling te toets dat die HRB hom aan swak Skrifuitleg skuldig maak. Hierdie geleentheid is my toe nie beskore nie, en dit terwyl die dominee self met Skrifuitleg vorendag gekom het wat my hare behoorlik laat rys het: onder meer van gedeeltes soos Markus 7:15 (“Die Messias het alle voedsel rein verklaar”); Gal 4:9 (“Paulus noem die Torah die swakke en armoedige eerste beginsels wat mense weer van voor af aan wil dien”) en Kol 2:16-17 (“Om Sabbatte, feeste en nuwemane aan mense voor te hou, is om ‘n juk op mense te plaas”).

Laat ons nie onkundig wees oor die aanslag wat toenemend geloods word op diegene wat die betekenis van woorde soos “shabbat” en “pesag” en “torah” en “echad” en “shalom” op ‘n nuwe manier leer ken het en hierdie woorde ook self begin gebruik het nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie: Dit gaan nie oor die blote gebruik van Hebreeuse woorde nie – glad nie – dit gaan oor die herontdekking van gediskrediteerde waarhede wat ‘n dimensie in ‘n mens se geloof inbring wat jy daarná vir geen geld ter wêreld sal verruil nie. En hieroor kan ons seker wees: Geen mens of menslike instellings of menslike geskarrel sal die proses kan keer wat alreeds duisende se lewe en perspektief verander het, terug na die eeue-oue ontwerp van die Woord nie.

This entry was posted in Torah related and tagged , . Bookmark the permalink.

26 Responses to Die Kat in die Duiwehok

 1. John says:

  Dit lyk of daar ‘n probleem aan ons kant was wat ‘n hele aantal mense verhinder het om kommentaar op bogenoemde artikel te lewer. Ek hoop dat die probleem nou uitgestryk is, maar sal nogtans bly wees as iemand my per epos kan laat weet presies waar die haakplek was. Die onderstaande is ‘n paar reaksies wat ek per epos ontvang het …

 2. James van Zyl says:

  Hi John
  Mooi gese! Ja, ons stem saam dat daar ‘n paar vrot appels in die mandjie is wat nie die getuienis van HRB hoog hou nie. Ongelukkig is dit so, maar soos jy se, dit is ook oral. En is YaHWeH dalk nog nie klaar met hulle nie? My vrou se in Engels: don’t judge YaHWeH’s unfinished work. Dit is ons mening dat die wat die hartste baklei teen die beweeging op die ou einde die grootste oorgawe maak as hulle neus eers gehak is. Ongelukkig sal tradisie en die ordinansies van die mens hulle nog lank vashou totdat hulle besluit dat om Gehoorsaam aan YaHWeH te wees baie beter is as om jou knie te buig vir die mens se dogmas.
  Ek dink die grootste ding hier is mense wil nie aanvaar dat dit waarop hulle geloofwaardigheid vir eeue en in generasies van ouma en oupa se tyd gebou is dalk verkeerd kon wees nie. Hoe kan die pragtige kersliggies dan sooo verkeerd wees of die Paaseiertjies wat die kindertjies so geniet om te soek.
  Word wakker!! Hasatan het julle mooi vas in sy net! Dankie Abba YaHWeH dat Hy ons oe oop gemaak het en dat ons die geleentheid het om hom in Gees en in Waarheid te kan dien!!!
  Amein. Sterkte John, ons dink aan jou – hou ons op hoogtes en mag die Wysheid van die Vader op jou lippe wees. Shalom

 3. Annatjie says:

  Shalom John

  Ek het jou kommentaar aan die persoon in Tsumeb gelees en dink dit was uiters goed gestel en ek wil nie eers praat van Eben (klipkop soos iemand hom genoem het ) Swart dan kook my bloed behoorlik. Ek was so vies vir sy ongevraagde beledigings dat ek gevoel het om my rekenaar met nat lap af te vee! Ek kan nie verstaan waarom hierdie mense so uiters neerhalend en gewoonweg onbeskof raak en so geweldig aggressif reageer nie -is dit dalk omdat dit teer plekkies in hulle gewetens raak?

 4. Herman Kuun says:

  Naand John

  Dankbaar vir jou reaksie. Eben maak my hartseer. Her nogal baie respek vir hom gehad.

  Was onlangs (met Sukkot) in Israel. Nie seker of ek my reisbeskrywing al vir jou gestuur het nie. Indien ek het vee net uit – andersins is daar daar ‘n paar dinge wat jou sal interesseer.

  Shalom

 5. Marcel says:

  Thanks for your e mail but I am English speaking and unfortunately don’t understand Afrikaans but would like to know what it is about.

  Regards

 6. John says:

  Marcel, sorry for this article being posted in Afrikaans. As you can see, most of our other posts are in English. You will, however, get a good idea of what this is all about by reading Eben Swart’s attack on the “Hebrew Roots Movement” posted here (in English). My article, “Die Kat in die Duiwehok” is a response to this, an attack that I felt was uncalled for and teeming with generalizations, and other similar attacks upon a view of Scriptures and a way of life that many sincere believers have found to be true and life-changing. You are most welcome to send your own contribution in English.

 7. Marlize says:

  Shalom John,

  Dankie vir die epos. Ek het dit geniet om te lees. Ek het iemand raakgeloop wat leiding neem in ‘n groep hier by ons en erg gekant is teen die HRB. My verskriklik daarteen gewaarsku. Abba Vader het Sy waarhede en Sy Naam en als self aan my openbaar gemaak en het natuurlik wat ek gehoor het met hom gedeel en genade, die man het heel beheer verloor. My gepeper met eposse by die werk en baie aggressief geraak. My ondermeer gewaarsku dat as ‘hulle jou eers het dan sal jy sien’. My ewe geluk gewens met my nuutgevonde geloof. Vir my gesê ek moet Galasiers 5 weer gaan lees.

  Abba Vader het hierdie dinge persoonlik self aan my openbaar gemaak. Dis hoekom ek weet dat ek weet dat ek op die regte pad is, en om nie te praat van die vrede wat ons ervaar nie, en dit bloot net omdat ek met die Shabbat begin het.

  Die Shabbat en die Feeste het ‘n groot inpak op ons persoonlik gemaak, ek kan nie ons lewe daarsonder sien nie. En wat ek vir hom gesê het, daardie gevoel van soek, dit is totaal weg gevat. Ek voel nie meer ek soek nie. Ek voel nie meer verwerp nie. Hy het gelag.

  Maar aan Yahweh, my Elohiem, AL DIE EER!!!!

 8. Christa Booysen says:

  Baie goeie skrywe van jou die John. Met skok het ek verlede week ook die snert gelees wat ds Minste (volgens Matt 5:19 ) aka ds de koning, kwyt geraak het. Met mense soos hy en Eben Swart het ou Doring Ore min werk want die ouens is goeie reps. Miskien is die uitdrukking van “niemand is so blind soos hy wat nie wil sien nie” op hulle van toepassing. As mens na sy swak Skrif uitleg kyk dan wonder mens inderdaad wat word op kweekskole geleer en besef mens hoe ernstig is die breinspoeling daar, wat hulle dan weer afvrywe op gemeentelede wat nooit leer om vir hulself te dink nie. Dankie dat jy opstaan teen onwaarhede en vir die mooi gesindheid wat jy behou ten spyte van die feit dat jy persoonlik aangeval word. Geseënd is jy John volgens Matt 5:11

 9. Robert Wentzel says:

  Ja John
  Het ook daar [Tzumeb] gaan kommentaar lewer maar gevind dat die priester baie selektief plaas wat mens aan hom uitwys.

  Dit is tog ook jammer dat HRmense hulself skuldig maak daaraan om vanaf die een sloot[christenskap] binne in die ander sloot[ortodoks-joods] in te spring.

  Ek het juis hierdie week ‘n fantastiese groep hier in Safrika ontdek maar met teleurstelling agtergekom dat hulle die “sliver-maan” van die ortodokses volg en dan nog met smaak aan my skrywe dat hulle die Feesdae van die “dagboek-jode” volg, waarna ek toe aan hul uitwys dat die fees van Tammuz waarteen ons Vader waarsku juis deur hierdie jode gevier word[Kyk voor in enige dagboek na die Joodse feesdae] :sad:

  Groetnis
  Bob

 10. Mahdokt Walter says:

  Die kat in die duiwehok of die slang in die paradys? Die een wat jou weglei van Lig na die donker is hy of sy n profeet van YHVH? Vra maar net…

 11. John says:

  Annatjie, ek hou van die idee van die nat lap! Wens ek het voorheen daaraan gedink, elke keer wanneer iemand met ongevraagde en oningeligte kritiek, iets onder verdenking probeer plaas wat reeds duisende mense se koppe terug na die Woord laat swaai het. Marlize, ironies dat daar sarkasties na jou geloof as ‘n “nuutgevonde geloof” verwys word, terwyl dit eintlik die oorspronklike geloof is en feitlik die hele Christendom onder die indruk verkeer dat Y’shua ‘n “nuwe geloof” tot stand gebring het waarin die Torah nie meer ‘n rol speel nie.

  Christa, hoe jammer is dit dat sovele vandag hulle valse stemme voeg by die koor van Mat 5:17 (“Y’shua het die Torah vervul”) maar dat hulle weier om verder te sing as dit kom by die tweede vers van die koorstuk (“Y’shua het nie die Torah ontbind nie” – Mat 5:17) en die derde vers (“Geen deeltjie van die Torah sal ooit hier op aarde tot niet gaan nie” – Mat 5:18) en die vierde vers (“Elkeen wat die Torah verbreek en andere aanspoor om dieselfde te doen, sal die minste in die Koninkryk genoem word” – Mat 5:19).

 12. Marcia Kitshoff says:

  Baie dankie, John, vir jou pragtige samevatting van ons geloof.
  Abba YHVH het ons waarlik n Torah van VRYHEID gegee, en nie een van slawerny nie.
  Ek wens soms dat die mense wat so ywerig is om ons te vertel hoe verkeerd ons is net vir n oomblik ons vreugde in die waarheid kon ervaar… die vreugde van YHVH wat vir ons krag gee om elke dag in die wereld te leef en nie van die wereld te wees nie.
  Inderdaad herinner ek myself gereeld as ek sulke gesprekke hoor of daarvan lees dat die Torah van ons Skepper, die Almagtige YHVH, aan Avraham en Sarah se seun Yitshak gegee is. Die seun van die vrye vrou en nie die seun van die slavin, Hagar nie. As ons in die Torah van YHVH wandel, wandel ons verseker as sy kinders in vryheid.

  Shalom
  Marcia

 13. Robert Wentzel says:

  So gepraat van Torah, hierdie vers maak my die bangste…>

  Heb 10:28 As iemand die Torah van Mosheh verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie…..

  Heb 10:28 Someone who disregards the Torah of Moshe is put to death without mercy on the word of two or three witnesses.

  Shabbat Shalom

 14. Cobus Saldanha says:

  Shalom

  Ek sal graag die beredenering van die Tsumeb man wil sien, hoe hy daarby uitkom dat kreef, vark, uil, hond, aasvoël en padda geskape is as kos en dat die Messias oortuig was dat dit kos was.

  Ook hoe die Messias wat, volgens hom, die torah met opset oortree het, dan vlekkeloos aan die kruis kon hang.

  Iets maak nie sin nie.

 15. Tony Bredenhand says:

  Shalom
  Mag YHVH ook vir die mense seën wat ons vervolg.!!!

 16. Rina Smit says:

  Dis so wonderlik om meer en meer boeties en susies in Yeshua te ondek. Ons kan maar net vir die ander bid.

 17. Barend (Ben) Stander says:

  Ek leer dag by dag! ek is 64 jaar oud en was verbonde aan die AGS van SA my lewe lank. Op 50 jarige ouderdom het ek ondervindings en openbaringe gekry wat baie vrae in my hart laat ontstaan het. Soekend na die waarheid en deur die skrif te lees en te bestudeer het die “LIG” vir my begin aangaan. Twee jaar terug het ek besef dat ek al die jare mislei was deur valse en menslike leerstellings waarin die Roomse Katolieke kerk ‘n groot invloed het. Ek het bande gebreek en vertrou op Elohim om my te verryk met dit wat Waar en Opreg is! Geen mens het my beinvloed om hierdie keuse te maak nie! Ruach HaKodesh alleen het dit in my lewe ingebring. HalleluYah! El Melekh Ne’eman! Shalom.
  NS. John ek besoek Elim web gereeld en hier vind ek waaroor psalm 23 skryf naamlik…. “Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is lei Hy my heen”. Hier by julle word my siel verkwik! Groete.

  • John says:

   Barend, wat in jou lewe gebeur het, het ook gebeur in honderde ander mense se lewens, waarvan ek weet. Ek hoop dat baie in jou ouderdomskategorie jou getuienis hier sal lees (of op ander maniere daarvan sal hoor) en daardeur bemoedig word!

  • Rene Stander says:

   Hi oom Barend (Ben)/ Berend, loop jou hier raak en wil weet of jy dalk my oom is? My pa was Llewellyn Petrus Stander en kom van George af, was getroud met Georgia Lourens van Natal. ?????
   In my soeke na MEER en die waarheid nadat ek deur Eben Swart se Trumphet Call bewus gemaak is van die verraad en verneuk van die NG Kerk! Jare gelede was daar “Boesman is die bliksem in” oor ons destydse regering wat soveel gelieg en ons verneuk het met die waarheid. As vrou is ek dan seker ” ‘n boesmanmoer” want ek is “de moer in” omdat my regering en toe jou waarlik ook my kerk/geloof deurdrenk is met Paganistiese rituele, simbole en gebruike. Hier aan die begin van my soeke is ek bly dat ek by Hebreeuse wortels uitgekom het.
   Groetnis
   Rene.

   • Barend / Ben says:

    Shalom Rene,
    my oupa was Adriaan Stander, my vader is Barend Jacobus Stander en kom uit Waboomskraal distrik George, sy broer oom Gert Stander het in Knysna gewoon em hul stiefpa (my Stief oupa) was Adam Barnard, ook van Waboomskraal. Louwrens (Louwtjie) Barnard van Waboomskraal was my pa se stiefbroer en sy kinders is Andre, Christo, Louise en Stienie is my neefs en niggies. my epos is benstander@vodamail.co.za – Shalom Aleichem!

 18. Netzarim Torah studiegroep, Beachweg 78, Nahoon, Oos-Londen. says:

  Shalom medegelowiges in Yeshua!
  Ons is uitdruklik in Yahuganan 4:22 meegedeel dat verlossing uit die Yehudiem is. As ons Messias dan ‘n Yehudi is kan sy naam onmoontlik “Jesus” wat Grieks-Romeins is wees.
  Ek het vir dekades as lekeprediker en pastoor ‘n leemte en onsteltenis in my gemoedere beleef. Ek het aanhoudelik na ons Vader in die Hemel uitgeroep om my na die waarheid te lei. Na ‘n soek wat jarelank geduur het, het ek douvoordag ‘n visioen gehad. Ek was in die gees en het in skemerlig op ‘n breë pad afgekyk. Daar het derduisende mense op hierdie pad saamgedrom en hulle het stadig in die rigting van ‘n onheilspellende duisternis beweeg en daarin verdwyn.
  Aan die linkerkant het daar, ongeveer ‘n kwart van die breedte van die pad, ‘n geleidelike helling verskyn. Die mense op die deel van die pad het ‘n bonatuurlike lig binnegegaan. Ek het aan MattietYahu 7:13 – 15 gedink en na ons Vader in die Hemel uitgeroep vir die betekenis en Hy het onmiddelik verduidelik. Die skemerlig het halwe waarhede en pseudo redding gesimboliseer en die skare mense op die breë pad was ‘n sinnebeeld van die kerk. Ek was ook aangeraai om die ware reddingsboodskap te preek. Ek het vreesbevange die Bybel deursoek, maar as gevolg van die verkeerde gebruik van sekere name en terme in die Bybel was dit ‘n onbegonne taak wat vir my groot frustasie veroorsaak het. Dit is al wat vir my destyds beskikbaar was.
  In 2 Korinthiërs lees ons dat die lesing van die boeke van Mosheh nooit afgeskaf was nie maar, dat sonder Messias (nie Christus van Griekse oorkoms) die sluier/bedekking nie opgelig kan word nie. Dan ook volgens handelinge 4:12 is daar geen ander naam waardeur ons gered moet word nie. Die naam is Yeshua /Yahshua (‘n klein verskil van uitspraak) nie “Jesus” ‘n naam wat totaal van die oorspronklike Yehudi naam verskil.
  Al die eer aan Yahweh.
  Rodney Petersen

  • John says:

   Dankie vir hierdie getuienis, Rodney. Daar is soveel aspekte van die Skrif wat net baie meer sin maak as mens eers tot hierdie ontdekking gekom het!

 19. Armand says:

  Goeie dag.Shallom.Ek wil graag by julle verneem..Is die ewige lewe vir enige ras op aarde bestem.Ekt hewige rusies gehad met lede van die Isrealvisie/Isrealwaarheid of wat hul ook hulself wil noem.Is Isreal vleestelik of is hy geestelik.Mag YHWH jul seen.

  • John says:

   Goeienaand Armand

   Die ewige lewe is beslis vir enige ras bestem. Die Israel waarvan die Skrif praat en aan wie sekere beloftes toegeskryf word en wat die Skepper as die appel van sy oog beskryf, is die natuurlike Israel, of Israel na die vlees.  Die Skrif is egter baie duidelik oor die radikale gevolge van die ongehoorsaamheid van so ‘n groot proporsie van Israel en oor die feit dat dit uiteindelik net ‘n oorblyfsel (“remnant”) van hierdie natuurlike Israel is wat die volle vervulling van die belofte van ‘n ewige koninkryk sal beleef.  Ook dat Yahweh in die laaste dae die deur al hoe meer sal oopmaak sodat mense uit alle nasies en tale en vanuit gebiede tot aan die uithoeke van die aarde, by Israel en by Israel se Elohiem, Yahweh, sal aansluit.  Dit is nie ‘n vervanging van een groep deur ‘n ander groep of groepe (soos wat in die sg. “Replacement Theology” en verwante standpunte soos die “Israelvisie” verkondig word) nie, maar ‘n heel letterlike vervulling van Yahweh se belofte aan Avraham dat in hom al die geslagte van die aarde geseën sal word.

 20. Mike Botha says:

  Shalom John,

  Baie goeie skrywe. Ek het self hewige teenkanting van familie en vriende ervaar die afgelope 20 jaar vandat ek en my vrou Torah begin onderhou het. Ek het al so moeg geraak vir al die benewelde argumente en klankgrepe dat ek nou maar net vra: ”Wat sal jy doen om nie die woorde te hoor, ‘Gaan weg, Ek het jou nooit geken nie.’”

  Om Torah te onderhou is ‘n ligte opoffering, tewens ‘n plesier, met die ewige lewe en Koninkryk burgerskap as bonus toegevoeg.

  Groete uit Kanada aan al my mede Torah onderhouers.

  Mike Botha

   

  • John says:

   Groete uit Suid Afrika ook!  Lekker om van jou te hoor en mag jy, en hulle wat aan jou behoort, kennelik bewaar en gelei word deur Hom wat altyd aan sy beloftes getrou bly.  Dis ‘n groot bemoediging vir ons hier in die Weskaap om te hoor van soveel gelowiges regoor die wêreld wat ontdek het dat die “onvervalste melk van die Woord” (1 Pet 2:2) nie meer so “onvervals” is as jy ‘n streep trek deur die eerste 5 boeke nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »