DIE CORONAVIRUS EN ONS

alternate textDie sogenaamde “Corona Virus Disease 2019” (afgekort: COVID 19) het sy aansteeklike kloue só diep in die nasies van die wêreld ingeslaan dat die Wêreld Gesondheidsorganisasie dit die afgelope week (op 11 Maart 2020) as ‘n pandemie verklaar het. Eers was dit net ‘n epidemie, nou het dit die amptelike etiket van ‘n pandemie gekry. ‘n Epidemie word gewoonlik gedefinieer as ‘n buitengewone toename in die getal mense wat ‘n aansteeklike siekte binne ‘n sekere geografiese gebied opdoen, terwyl ‘n pandemie letterlik daarop dui dat ‘n aansteeklike siekte globaal versprei het en dat “alle mense” in die wêreld daardeur geraak word. Daar was die afgelope 2000 jaar ‘n hele aantal pandemies wat die wêreld elke keer tot in sy fondasies geskud het. In die tweede eeu was daar ‘n plaag wat bekend gestaan het as die “Antonine plague” wat die lewens van 5 miljoen mense geëis het. Die masels-tipe plaag het Klein Asië, Egipte, Griekeland en Italië geaffekteer en het byna die hele Romeinse weermag op sy knieë gedwing. In die sesde eeu was daar ‘n plaag wat “The Plague of Justinian” genoem is. Die plaag het mense se limfkliere aangetas (ook genoem die “builepes” of “bubonic plague”), veral in die stede langs die Middellandse See, soos Konstantinopel (vandag: Istanbul) en ongeveer 25 miljoen mense, min of meer die helfte van die destydse Europese bevolking, het gesterf. In die 14de eeu het die wêreld die grootste pandemie wat aan die mensdom bekend is, beleef — die Swart Dood, wat ook ‘n builepes tipe plaag was en deur rotte en vlooie (op skepe) na ander dele van die wêreld versprei het, sodat daar uiteindelik tot 200 miljoen mense aan hierdie plaag gesterf het. Die interessante is dat daar algemeen aanvaar word dat die Swart Plaag en die Justiniaanse Plaag, net soos COVID 19, hulle oorsprong in Sjina gehad het. Nader aan ons eie tyd was daar die Griep epidemie van 1918 wat ‘n derde van die wêreld se bevolking (500 miljoen mense) geïnfekteer het en tot 50 miljoen sterftes (d.w.s. 10% van die geïnfekteerdes) gelei het.

`n Mens is dankbaar dat Suid Afrika nog baie laag op die wêreld ranglys van COVID 19 gevalle lê, maar wat seker is, is dat ons lewens ook ingrypend deur die pandemie geraak word. Baie van ons het familielede wat woon in lande waar die persentasie van infeksie baie hoër as in SA is; daar is onsekerheid rondom oorsese vlugte wat meeste van ons op een of ander manier beïnvloed; ‘n mens is nie seker of jy na plekke toe moet gaan waar baie mense bymekaar kom nie; georganiseerde byeenkomste en sportgebeurtenisse word die een na die ander gekanselleer — selfs in SA. Die situasie in skole is gespanne en daar is selfs skole wat gesluit word. Daar is ander fasette van ons lewens wat ook geraak word, wat ons nie hier hoef te bespreek nie. Die feite is egter dat die uitbreek van die virus tot ‘n wêreldwye paniek gelei het en dat dit baie mense met gevoelens gelaat het van verwardheid, onsekerheid, magteloosheid, broosheid, ingehoktheid en selfs vrees en angs. Die feit dat die wêreld vandag weens ons uiters gevorderde media soos een, groot “global village” is, maak dat die ellende op plekke aan die ander kant van die wêreld ‘n groot impak op ons en ons emosies het, selfs hier in SA.

Die vraag is: Waar kom geloof in die prentjie en wat is daar in die Woord wat vir ons kan help om perspektief te behou en nie soos ‘n klein bootjie op die oop see rondgeslinger te word nie? Ons kan sekere voorsorgmaatreëls tref en praktiese dinge doen, soos wat ‘n mens daagliks deur die media ingelig word. Ons kan hieroor filosofeer, of die impak van die pandemie vir onsself probeer uitredeneer, as ons wil. Ons kan na mensestemme luister en selfs mooi spreuke en aanhalings agter die slim mense nasê. Maar dis nie die dinge wat ons harte tot rus sal bring nie. Wat ons harte tot rus sal bring, is dit wat in Psalm 112 beskryf word: Ps 112:4-7 “Vir die opregtes gaan Yahweh op as ‘n lig in die duisternis: goedgunstig en barmhartig en regverdig … Hy (die opregte) sal nooit wankel nie by vrees nie vir slegte tyding nie sy hart is gerus, vol vertroue op Yahweh.” Dis hierdie lig en hierdie gerustheid wat ons elke dag nodig het — nie net omdat ons deur COVID 19 oorval is nie, maar omdat ons nie in enige situasie rus kan vind sonder die versekering van die goedgunstigheid en die barmhartigheid en die regverdigheid van Yahweh nie.

Kom ons oefen onsself om op die goedgunstigheid en barmhartigheid van Yahweh te fokus. Kom ons bêre die Woord in ons hart wat oor sy goedgunstigheid praat. Ps 30:5 herinner ons daaraan dat daar net maar ‘n oomblik in sy toorn is, maar ‘n lewe in sy goedgunstigheid. Dis die soort perspektief wat ons nodig het. In vergelyking met ons totale lewe, duur elke vorm van swaarkry en elke beproewing en elke bedreiging, proporsioneel, net ‘n vlietende oomblik. Wat ons lewe definieer, is nie die pandemonium van ‘n virus nie, of die krisis van ‘n huis of ‘n werkplek nie. Nee, wat ons lewe definieer en betekenis daaraan gee, is die wete dat ons lewe in sy goedgunstigheid. Kom ons draai die vraag om: Kom ons vra nie langer “Hoekom gaan dit so sleg?” nie. Kom ons vra hierdie keer: “Is ek dan beter as ander dat dit met my so goed gaan?” Yahweh se guns is oor ons en geen pandemie gaan iets daaraan verander nie!

Ps 77:7-9 vra die retoriese vraag (vrylik vertaal): “Sal Yahweh ons vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Het sy goedertierenheid skielik opgehou? Het Hy sy belofte weggegooi? Het Hy vergeet om goedgunstig te wees? Het Hy die deur van sy barmhartighede toegesluit?” Dis ‘n retoriese vraag en die antwoord is: Nee, natuurlik het Hy nie! Waak daarteen om nie so te dink nie en herinner jouself daaraan dat selfs wanneer ons voel dat die mat onder ons voete uit geruk word, staan Yahweh se goedheid nog steeds vas en het daar nie ‘n duimbreedte verander aan sy voorneme om sy vloed van goedgunstigheid op ons te laat neerreën nie!

Rom 8:31-32 vra nog ‘n retoriese vraag: “Wat sal ons dan van hierdie dinge se? As Elohiem vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles goedgunstiglik skenk nie?” Weer is dit die goedgunstigheid van Yahweh wat voorop staan. Hy is aan ons kant. Sy guns is aan ons kant. Sy Seun is aan ons kant. Wat is nou weer aan die ander kant? Maak nie saak wat dit is nie — wat aan ons kant is, is meer as wat aan die ander kant is! Die apostel brei uit en sê verder: “Ek is versekerd dat geen dood (insluitend doodstyding of dodelike siekte) of lewe of boodskappers (ook die boodskapper van die media wat slegte nuus bring) of owerhede (selfs die Wêreld Gesondheidsorganisasie — Engels: WHO?) of magte of teenwoordige of toekomende dinge (selfs Shaul het nog nie van die Coronavirus geweet nie) of hoogte (soos in hoë sterftesyfers) of diepte (soos in diepe teleurstelling) of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van Elohiem wat daar in die Messias Y’shua, ons Meester, is nie.

Kom ons oefen onsself ook om op die regverdigheid van Yahweh te fokus. Al verstaan ons nie die proses en al die detail van COVID 19 nie, al is daar baie dinge wat nie vir ons sin maak nie, kan ons seker wees dat Hy wat die hele wêreld in sy hande vashou, nog steeds absoluut regverdig is en sy hand van geregtigheid sal uitreik na hulle wat na Hom toe uitroep en hulle vertroue in Hom plaas. Kom ons neem dieselfde besluit wat die skrywer van Ps 71:14-16 geneem het (vry vertaal): “Ek sal voortdurend hoop en U meer en meer loof ek sal met my mond van u geregtigheid vertel ek sal die hele dag praat oor u verlossing … want dit is iets wat geen maat of perke ken nie dis net die magtige dade van die Meester Yahweh waaroor ek wil praat en dis net u geregtigheid wat ek wil vermeld.” Ons het ‘n keuse: Of ons loop en tob en lê nagte wakker oor die onregverdigheid en die onsekerheid rondom ons, of ons vul ons hoop en ons lof en uiteindelik ook ons gesprekke met voorbeelde van die magtige dade en die verlossing en die geregtigheid van Yahweh.

Waar is Yahweh se geregtigheid in ‘n pandemie soos COVID 19? Sonder om voor te gee dat ek weet wat hierdie wêreld krisis veroorsaak het, wil ek my verstout om te sê dat ons dit oor onsself gebring het. Yahweh was op geen manier onregverdig hierin nie. Die Skrif verklaar aanhoudend dat Yahweh sy regverdige oordeel oor die nasies van die wêreld sal uitstort — selfs ook in ons huidige geskiedenis, voordat die finale oordeel voltrek sal word. Dis die een kant van sy geregtigheid. Maar daar is ook ‘n ander kant. Mense wat in nood gedompel word en uitroep na Hom, leer ken die goedgunstige en barmhartige kant van sy geregtigheid. Wonderwerke vind plaas. Iemand wat onbewustelik met ‘n groot aantal mense in aanraking gekom het wat geïnfekteer was, word wonder bo wonder nie aangesteek nie. Of iemand word dodelik siek en dan weer wonderbaarlik genees. Of iemand kom oor jou pad wat met ‘n gees van selfverloëning en toewyding en praktiese hulp en emosionele ondersteuning die naaste aan die Messias is wat jy nog ooit ontmoet het. Of jy kry self die geleentheid om vir ander iets te doen en van jouself te gee en die les te leer dat dit meer geseënd is om te gee as om te ontvang. Of jy leer wat dit beteken om werklik te bid vir iemand wat deur die virus geaffekteer is — nie net te bid dat die krisis tog sal verdwyn nie, maar te bid dat iemand wat jy ken, midde-in hierdie krisis die goedgunstigheid en die barmhartigheid en die regverdigheid van Yahweh op ‘n nuwe manier sal leer ken! En in die proses ontdek jy die grootste waarheid wat daar is: Dat Yahweh, die Skepper van hemel en aarde, wat ook ons Bewaarder en Verlosser is, groter is as enige siekte, selfs groter as ‘n pandemie en dat sy grootheid nie deur enige krisis gedemp of oordonder kan word nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »