Category Archives: Shabbat and Appointed Times

Van die verdeling van die Dag tot die verdeling van die Liggaam van die Messias

Die saak waaroor dit hier gaan is die onsekerheid oor die presiese periode waarin “spesiale” dae soos die Sabbat en die Skriftuurlike feesdae gevier behoort te word. Moet die Sabbat van die aand van die sesde dag tot die aand van die sewende dag gevier word, of van die oggend van die sewende dag tot … Continue reading

Posted in Shabbat and Appointed Times | Tagged , , | Leave a comment

The Feasts and the Equinox

Some of you may have seen the mail from a brother in Messiah who lives in Jerusalem and wants believers in other parts of the world to rethink the method they are using to determine when a Scriptural year actually begins, in the light of the Word, but also in the light of what they … Continue reading

Posted in Shabbat and Appointed Times | Tagged , | 68 Comments

Voorbereiding vir Yom Kippur

Die tien dae tussen Yom Teruah (ook bekend as die Trompettefees) en Yom Kippur (of Dag van Versoening) staan in sommige kringe bekend as “The Ten Days of Awe”. Die bedoeling is om jouself op die gepaste manier vir Yom Kippur voor te berei. Dit gebeur onder meer deur selfondersoek, in die lig van die … Continue reading

Posted in Shabbat and Appointed Times | Leave a comment

New Moon: Visible or Invisible?

Many believers seem to have questions concerning the correct way of determining the day of the new moon.  Should one look for the physical appearance of the (first crescent of the) new moon or is it more correct to do one’s calculations based on the point of conjunction (i.e. the exact moment each month when … Continue reading

Posted in Shabbat and Appointed Times | Leave a comment