Can it be fixed?

Came home from work early yesterday afternoon, tried to pick up on some loose ends here and there and ended up in my study in front of the computer, feeling just a little restless and out of sorts.  At that very moment my son, Johan, was undergoing a fairly complicated knee operation, similar to, but a much more modern and sophisticated version of a procedure that was done to my own right knee, some 26 years ago.  Mine was a rugby injury, his the end result of a series of injuries while doing the things that he enjoys most. 

“It has to be done”, the orthopaedic specialist said, “or else …”.  Who knows what else.  Having heard almost exactly the same words prior to my own operation way back, and since then concluded that the “or else” has happened anyway, I have become somewhat of a sceptic when it comes to the optimism of human beings of being able to fix things.  Not only medical ailments or sports injuries, but many other conditions and day to day problems.  

Don’t get me wrong.  I am not a pessimist and I am extremely positive about the  prospects of my son’s complete recovery.  I care for him very much and would not have consented to the request for an operation if I doubted a successful outcome.  It is just that I have this nagging feeling that fixing things is not as simple and clear-cut as many tend to think.  People make a living by fixing all kinds of things.  Houses, computers, motor-cars, appliances – even marriages and people’s emotions and moods. 

It’s nice to hear a success story related to things and conditions and problems being fixed.  But these are not too frequent and sometimes hard to find.  As a matter of fact, in many areas of life nowadays it is not irregular to hear technicians or mechanics or counsellors or other experts declaring or certifying something, or even someone, as being “beyond repair”.  In our highly sophisticated and technically and digitally advanced society, replacing has become a far more popular option than repairing or fixing.

Having said this, isn’t it something special to know that our heavenly Father, Yahweh, is not only superbly capable of fixing, changing, healing and restoring, but that He is also in the business of creating?  “Creatio ex nihilo”, the old Latin fathers used to say – creating something out of nothing – that is what Yahweh is perfectly capable of doing.  I’d rather have Him fixing my things and my loved ones and myself, than trying to do so using my own far from perfect resources.  And when I do need to consult a doctor or see a dentist or go for counselling, I prefer to look at these earth-bound “fixers” as mere instruments in the hands of One whose healing and life-changing abilities are absolutely without limitations.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to Can it be fixed?

 1. Adrie Swart says:

  Yes, When our Father Yahweh fix us, there is no side effects!

 2. John says:

  Yes, Adrie, except perhaps for some very unexpected “side-effects” like awe, adoration and a desire to bring honour to the Name above all names!

 3. Matt Heyns says:

  1. Ek glo dat ons Vader se ge-openbaarde eie Naam Yahweh is.

  2. My agnostiese vriend “verkies” om die naam El Olam aan te roep.

  3. Help asb.

  4. Shalom!

  Ns Johan se knie?

 4. John says:

  Matt, ek het hoop vir jou agnostiese vriend – vir die eenvoudige rede dat hy te midde van sy skeptisisme darem nog roep na die Almagtige, al verkies hy ‘n ander naam!

  Johan se knie is mooi aan die regkom, dankie, en hy sal hopelik binnekort sy been weer vol-uit kan gebruik.

 5. Matt Heyns says:

  1. Mag ek die Bybel ignoreer en eerder op Woord en Getuienis staat maak.

  a. Daar is eenvoudig te veel “wanklanke” in die Bybel wat my gespanne maak.

  2. Ek voel meer seker oor Woord en Getuienis se inhoud.

  3. Shalom!

 6. John says:

  “Bybel” is net ‘n woord, wat glad nie so ‘n magiese betekenis het soos meeste van ons al die jare gedink het nie. Geeneen van die skrywers van die Messiaanse of Voor-Messiaanse geskrifte het ooit die woord “Bybel” as benaming vir die versameling van boeke gebruik wat ons vandag as die “Skrif” erken nie. As ‘n mens ernstig is daaroor om die Woord van Yahweh te lees en te hoor, staan dit jou vry om die vertaling of weergawe te lees wat na jou mening hierdie “Skrif” op die suiwerste manier weergee. Myns insiens is Woord en Getuienis ‘n goeie keuse vir die van ons wat graag die Skrif in Afrikaans wil lees.

 7. Matt Heyns says:

  1. Resultate van modêrne navorsing maak dit problematies om die tradisionele siening van die kanonvorming oor die Ou Verbond te handhaaf.
  2. Die Ou Verbond kan mos op voorwetenskaplike en wetenskaplike maniere verstaan word.
  3. Daar bestaan tog nie net een ‘regte’ manier van uitleg nie.
  4. Is die historiese en literêre lees van die Ou Verbond derhalwe aanvaarbaar.

 8. Hilda says:

  Hi John,
  Hoop nie ek maak meer mense deurmekaar nie, maar as ek na al die mense se kommetare lees van die nuwe OSE1, raak ek sommer benoud. My 1 vraag is, as ons al die eeue heen God en Jesus aanbid het, wie het ons dan nou eintlik aanbid? Ek weet net 1 ding, toe ek belei dat ek die Naam van Yahwe & Yashsua verloen het, was ek gevul deur Heilige Gees soos nooit tevore nie. Ek aanvaar die ou naam volgens Hebrews, maar ek is net bekommerd dat ek dit verkeerd uitspreek, en op die verkeerde manier gebruik. Ek het nou ‘n link gekry met ‘n nuwe vertaling van die KJV; http://www.eliyah.com, hoe reg die is, weet ek nie. Ek ervaar jy is die regte 1 om te vertrou om die regte antwoorde te kry. Vergewe my as ek soos ‘n leek klink, maar ek leer ook maar.

 9. John says:

  Hilda, ek is bevrees ek leer ook nog. My antwoorde is dus nie die laaste woord nie, maar bloot my verstaan op hierdie oomblik. Dankie, nietemin, vir die vertroue wat jy uitspreek.

  Ek is taamlik seker dat jy in die verlede dieselfde Elohiem aanbid het wie se Naam jy nou leer ken en liefkry het. En dat jy in dieselfde Messias geglo het. Noudat die waarde en betekenis van hierdie Name egter vir jou “deurgebreek” het, het jy ‘n dringende begeerte om ook op hierdie manier eer aan ons Skepper en aan sy geliefde Seun toe te bring. As ek die Skrif reg verstaan, bring ons beslis eer aan Yahweh deur sy Naam in ere te herstel, die oomblik dat ons ontdek dat ons voorheen eintlik ‘n onbehoorlike naam vir Hom gebruik het.

  Kan ons seker wees oor die uitspraak? Ek is vandag minder geneig om “ja” op hierdie vraag te antwoord as 12 jaar gelede. Taal is so dinamies en so gekompliseerd dat daar maklik oor die eeue heen veranderinge in die uitspraak kon ingesluip het wat selfs nie deur die beste taalkundiges en historici met sekerheid nagevors kan word nie. Daarom is ek deesdae sommer dadelik ‘n bietjie agterdogtig as iemand daarop aandring dat “sy” uitspraak die enigste korrekte een is.

  Ek meen egter steeds dat “Yahweh” moontlik die naaste is wat ons aan die regte uitspraak vir die Naam van die Vader kan kom en “Y’shua” (wat ‘n mens gerus maar as “Yeshua” kan uitspreek, maar wat na alle waarskynlikheid ‘n afgekorte vorm van “Yehoshua” of “Yahushua” is) die Naam van die Seun. Selfs al spreek ‘n mens hierdie naam uit as “Yahushua”, en ons vind eendag uit dit was eintlik “Yehoshua”, is dit myns insiens nog steeds beter as om te volhard met die gewilde vorm “Jesus” wat ons beslis weet NIE die naam is wat die Messias se tydgenote gebruik het nie en streng geproke ook nie die ware betekenis van sy Naam (nl. “Yahweh is verlossing”) weergee nie.

  Ek sien nie veel probleme met die vertaling wat op die webblad voorkom waarna jy verwys nie. Persoonlik hou ek egter van ‘n vertaling wat nie die Name in verborge, klinkerlose, Hebreeuse formaat weergee (en sodoende die indruk wek dat ons nog steeds nie die Naam mag of kan uitspreek) nie. As ons ernstig is daaroor dat die Name in ere herstel behoort te word, is daar niks aangenamer as om hierdie besonderse Name, met uitspraak en al, in jou eie taal te lees nie!

 10. Hilda says:

  Dankie vir jou antwoord. Ek sou ook graag ‘n afrikaanse bybel met die regte name in wou he. Maar tot dusver weet ek nie van so vertaling nie. As jy bewus is van so ‘n vertaling, kan jy dit asb deurgee? Sterkte met al die moeilike vrae en moeilike mense. Mag Heilige Gees jou die wysheid en kennis skenk om elkeen reg te antwoord volgens die wil van YHWE.
  Seengroete

 11. John says:

  Jy kan op ons webblad onder hierdie afdeling gaan kyk. Alle besonderhede word daar verstrek oor hoe om die Afrikaanse vertaling “Woord en Getuienis” te bestel. Op ‘n ander plek (kyk by punt nommer 11) het ons ‘n paar voorbeelde van enkele bladsye uit hierdie vertaling.

 12. Chris says:

  Dankie vir jou antwoord aan Hilda. Ek is as kind geleer dat ons die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid en dat Sy enigebore seun, ons verlosser, se naam Jesus is. As ek dus my bybel reg lees kan dit na niemand anders as Yahweh en Yashua verwys nie. Ek raak dus redelik omgekrap as mede gelowiges ander wat nie die “korrekte” name gebruik nie, afmaak as afgode dienaars. Soos jy tereg se, jou antwoorde is gebasseer op jou verstaan op hierdie oomblik. So glo ons ouers en ander gelowiges ook soos wat dit aan hulle geopenbaar is. Hopelik sal ek eendag verstaan hoekom sommige waarhede aan party geopenbaar word en nie aan ander nie :-).

 13. Robert Wentzel says:

  Heb 5:13 Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.

  Heb 5:14 Maar vaste kos is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

  Handelinge 17:30 Elohiem het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer..

  Act 17:30 “Truly, then, having overlooked these times of ignorance, Elohim now commands all men everywhere to repent..

 14. Christo Hammond says:

  Wat nog meer ontstellend en kommerwekkend is met vandag se “fix it” is die variasies in diagnoses of opinies van professionele persone op gebiede oor dieselfde “probleem”. In die woorde, rade en aanmanings van Yahweh, ons Elohiem, is daar geen kontras te vinde oor ‘n bestek van deduisende jare nie. So “who you gonna choose”?

 15. Robert Wentzel says:

  Christo Hammond Skryf:..> So “who you gonna choose”?

  Zec 2:12 En YAHWEH sal besit neem van YEHUDAH AS SY ERFDEEL op die afgesonderde grond en Yerushalayiem WEER verkies.

  Luk 11:23 Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.

  Vir Yehudah of teen Yehudah …Vir Yahweh of teen Yahweh ,kies maar self.

 16. John says:

  Christo se woorde laat my terugdink aan ‘n dosent wat ek gehad het met die van, “Prins” (ek glo Dr. Prins sal saamstem met die punt wat ek probeer maak en dus nie omgee dat ek sy naam hier noem nie), wat op ‘n dag besluit het om ‘n toets te laat skryf wat totaal onverwags en bo meeste se vuurmaakplek was. Die eenparige gevoel van die klas was dat die toets “onbillik” was en dat die dosent ons probeer “uitvang” het (wat waarskynlik glad nie die geval was nie). Toe ons die volgende dag in die klas kom, het iemand (wie se identiteit tot vandag toe nog ‘n geheim is) in groot letters op die bord geskryf: “Moet op prinse nie vertrou nie!! – Psalm 146:3”. Dalk nie so van toepassing op hierdie dosent as wat dit is op baie ander leiers, raadgewers en “fixers” van ons dag nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »