THE FEASTS OF YAHWEH

FEAST OF TABERNACLES: FEAST OF FRUIT

DIE FEESTE WAT BAIE CHRISTENE NOG NOOIT GEVIER HET NIE

THE TRUTH ABOUT CHRISTMAS

VEEL MEER AS NET ‘N FEES

CHANUKAH, FEAST OF DEDICATION

DIE FEESTE VAN DIE MAAND ABIB EN WAT DIT BETEKEN

SCRIPTURES UNDERSCORING THE IMPORTANCE OF THE NEW MOON

THE FEASTS AND THE EQUINOX

A NEW LOOK AT COLOSSIANS 2

PESAG VIR VANDAG

SHAVUOT, FEES VAN VREUGDE

TRUMPETS AND THE COMING OF MESSIAH

MET YOM KIPPUR HET EK ONTDEK …

SUKKOT AND THE MEANING OF LIFE

GEPASTE INLEIDING VIR PESAG

VAN BELOFTE TOT EERSTELING

TWEE KANTE VAN YOM KIPPUR

YOM KIPPUR EN TESHUVAH

SUKKOT, TYD VAN VOORBEREIDING

DIE AGSTE DAG

IN DIE GREEP VAN KERSFEES

PESAG, FEES VAN HOOP

PESAG, IN WIE SE NAAM?

PESAG EN NUWE LEWE

COUNTING THE OMER

SHABBAT SHUVAH

HOSHIANAH, GEE TOG REDDING

DIE GEE VAN EERSTELINGE

TIEN DAE VAN VOORBEREIDING

DIE AGSTE DAG EN LEWE NA DIE DOOD

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »