AS JY DAAR KOM, WEES WAKKER!

alternate textHierdie week se Torah leesstuk begin met die woorde “As jy in die land kom wat Yahweh jou Elohiem jou as erfenis sal gee en jy dit in besit neem en daarin woon, dan moet jy neem uit die eerstelinge van al die vrugte van die land wat jy inbring uit jou land wat Yahweh jou Elohiem jou sal gee, en dit in ‘n mandjie sit; en jy moet gaan na die plek wat Yahweh jou Elohiem sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, en na die priester kom wat daar in daardie dae sal wees, en jy moet vir hom sê: Ek verklaar vandag aan Yahweh u Elohiem dat ek in die land gekom het wat Yahweh aan ons vaders met ‘n eed beloof het om aan ons te gee …”. Die beeld wat ‘n mens in jou geestesoog kry as jy hierdie woorde lees, is een van groot opgewondenheid en dankbaarheid. Dit gaan oor mense wat besef dat iets waarna hulle baie uitgesien het, ‘n realiteit geword het. Die land wat Yahweh aan sy volk belowe het, die erfenis wat hulle in beginsel reeds ontvang het, maar nog nooit gesien het nie en nog altyd na gehunker het – daardie land het nou hulle eie land geword – “eretz Yisrael” – land van Israél, land van die belofte, land van die verbond, land van melk en heuning. As jy daardie land binnegaan en dit in besit neem en begin om te plant en te oes – so staan daar in hierdie gedeelte – moet jy ten volle bewus wees van die omvang en die grootsheid van wat met jou gebeur het. Moenie dat dit sommer net in die verbygaan plaasvind en niemand ‘n woord rep of ‘n vinger verroer nie. Nee, neem ‘n mandjie, sit van jou eerstelinge in die mandjie, gaan na die priester en sê vir hom: “Ek verklaar vandag pertinent dat Yahweh my in die land ingebring het, net soos wat Hy aan ons vaders belowe het …”

Die naam van die parashah is “Ki-tavo”, wat beteken “wanneer jy ingaan” of “wanneer jy inkom”. Baie keer kom jy by ‘n besondere plek in jou lewe – ‘n mylpaal of ‘n uiters betekenisvolle gebeurtenis of ‘n unieke geleentheid – en jy beweeg deur daardie plek op dieselfde manier as wat ‘n mens by ‘n verkeersteken verbyry wat jy al 100 maal tevore gesien het. Jy gee nie aandag nie, jy neem nie notisie nie, jy is nie wakker genoeg om te besef dat iets groots in jou midde en in jou lewe plaasgevind het nie. Dikwels, wanneer die woord “tavo” in die Skrif gebruik word, kom dit in die konteks voor van: Iets het gebeur (d.w.s iets het op die toneel “gekom” of iemand het by ‘n plek “gekom”) waarvan kennis geneem behoort te word. As ‘n mens nie wakker genoeg is om dit raak te sien en daaraan aandag te gee nie, gaan jy dalk die bus verpas en lank daarna uitvind dat jou gebrek aan ingesteldheid op oomblikke en periodes van betekenis, jou duur te staan gekom het.

Dit is belangrik …

Om te weet waar jy vandaan kom. (2 Sam 1:3 En Dawied sê vir hom: Waar kom [“tavo”] jy vandaan? En hy antwoord hom: Ek het ontvlug uit die leër van Yiesraél – vgl. Gen 16:7-8 En die Boodskapper van Yahweh het haar by ‘n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Shur, en gevra: Haghar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord: Ek vlug van my meesteres Sarai af weg).

Daardie dag, wanneer jy met ‘n skok besef dat jy nie weet waar jy vandaan kom en waarheen jy op pad is nie, is die regte dag om jou tot die Skepper van hemel en aarde te wend en uit te vind of jy nie by Hom en by sy Seun ‘n nuwe bestemming vir jou lewe kan kry nie!

Om te weet wie mag in jou plek inkom en wie nie. (1 Kron 11:5 En die inwoners van Yevus het vir Dawied gesê: Jy sal hier nie inkom [“tavo”] nie. Maar Dawied het die bergvesting Tsion ingeneem, dit is die stad van Dawied.)

Daardie dag, as iemand voor jou deur staan wat jy nie daar verwag het en dalk nie daar wil hê nie, vra jouself die vraag of Yahweh hom of haar nie dalk na jou toe gestuur het en jy liewer nie te haastig moet wees om jou deur toe te maak nie.

(Dit is belangrik …)

Om te weet dat wat met andere gebeur, jou ook kan oorkom. (Job 4:3-5 Kyk, jy het baie mense tereggewys en slap hande versterk. Jou woorde het opgerig die wat struikel, en jy het knikkende knieë versterk. Maar nou dat dit jou oorkom [“tavo”], is jy moedverlore; nou dat dit jou tref, is jy verslae!)

Daardie dag, as die geleentheid oor jou pad kom om vir iemand wat deur ‘n moeilike tyd gaan, te help en te ondersteun, dink daaraan dat die tyd mag kom dat jy in dieselfde bootjie is en jy graag op die ondersteuning van andere sal wil reken.

Om te weet dat jy op rype leeftyd in jou graf sal kom. (Job 5:26 Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan [“tavo”], soos ‘n koringgerf ingebring word op sy tyd.)

Daardie dag, as iemand na aan jou die dood in die gesig moet staar, moenie uit verleentheid eenkant staan en dit vir die persoon in rou nog moeiliker maak om sy verlies te verwerk nie.

Om te weet waar wysheid vandaan kom. (Job 28:20-24 Die wysheid dan – waar kom [“tavo”] dit vandaan? En waar is die plek van die verstand? Ja, dit is verborge vir die oë van alles wat leef, en weggesteek vir die voëls van die hemel. Die plek van vertering en die dood sê: Met ons ore het ons die gerug daarvan gehoor. Elohiem weet die weg daarheen, en Hy ken die woonplek daarvan. Want Hy sien tot by die eindes van die aarde; alles wat onder die hemel is, aanskou Hy.)

Daardie dag, as jy ontdek dat jy die regte woord op die regte tyd gespreek het en dat hierdie woord ‘n goeie uitwerking op iemand se lewe gehad het, is ‘n goeie dag om erkenning te gee aan die feit dat slegs Yahweh en sy Woord die finale bron van wysheid is.

Om te weet waar jy mag kom en waar nie. (Job 38:8-11 En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het? Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel. Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het; en gesê het: Tot hiertoe mag jy kom [“tavo”] en nie verder nie; en hier word ‘n grens gestel vir jou trotse golwe.)

Daardie dag, as jy in jou trotsheid meen dat jy jou eie baas is en kan doen net wat jy wil, dink daaraan dat Yahweh selfs aan die son en die maan en die wolke en die see grense gestel het en dat hulle nie kan doen wat hulle wil nie.

Om te weet wanneer jou hulpgeroep tot by Yahweh se ore gekom het. (Ps 18:6 Toe ek benoud was, het ek Yahweh aangeroep, en ek het tot my Elohiem geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom [“tavo”].)

Daardie dag, wanneer jou smeekgebed tot Yahweh verhoor word en jy selfs nog meer ontvang as waarvoor jy gevra het, staan op in die vergadering van die gelowiges en gee erkenning daaraan dat jou hulpgeroep tot by sy ore gekom het en dat Hy uit sy hemelse paleis jou eenvoudige, menslike stem gehoor het!

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »