DIT WAARNA ONS KAN UITSIEN

alternate textDaar is tans wêreldwyd ‘n titaniese geestelike aanslag wat gemik is daarop om die geloof van mense wat Yahweh en sy Woord liefhet, te vernietig. In my eie gemoed is daar geen twyfel nie dat die aanstoker en die meesterbrein agter hierdie aanslag niemand minder is nie as Satan, die mensemoordenaar van die begin af. Van watter geestelike aanslag praat ons? (Hou in gedagte dat ‘n “geestelike” aanslag nie minder akuut en minder van ‘n realiteit is as ‘n fisiese aanslag nie. Dit is nie sigbaar met die blote oog nie, maar dit het ten doel om die geloof van mense dood te smoor en durf nie onderskat word nie.)

Ons praat van volgelinge van Y’shua in Suid-Afrika wat in die Torah en in die Joodse idee van die Messias wat nog moet kom, verstrengel geraak het en gevolglik besluit het om hulle geloof in Y’shua te herroep en hulleself nou in dieselfde bootjie bevind as diegene wat die getuienis van Y’shua verloën.

Ons praat van volgelinge van Y’shua in Suid-Afrika wat aan die een kant al die regte geluide maak (selfs oor die regte Name en die hou van die Shabbat, ens), maar aan die ander kant op die jollielorrie van die “Jesus myth” geklim het en ewe skielik nie meer dink dat die Skriftuurlike boodskap van Y’shua betroubaar is nie.

Ons praat van volgelinge van Y’shua in Suid-Afrika wat hoë aansien onder gelowiges geniet, wat met eposse en openbare skrywes die groeipyne en die probleemareas binne die “Messiaanse” of “Jewish Roots” beweging heeltemal buite proporsie beklemtoon en in die proses ‘n negatiewe prentjie teken van die geloofsoortuigings wat vir baie van ons ontsettend kosbaar is.

Die gemene faktor onder hierdie dinge is dat dit alles aan die groot klok van die elektroniese kommunikasie gehang word. Eenvoudige en opregte gelowiges word daagliks met hierdie verwarrende boodskappe gebombardeer. En ek is nie seker of die afsenders van hierdie boodskappe ooit die moeite gedoen het om vooraf eers te gaan bereken watter moontlike skade hierdie boodskappe in die gemoedere en die harte van gelowiges mag berokken nie.

Binne ‘n soortgelyke konteks, waar gelowiges kort-kort met verwarrende boodskappe gebombardeer is, het Shaúl aan die gemeente in Tessalonika die volgende geskryf: “Want Elohiem het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die verlossing te ontvang deur ons Meester, Y’shua die Messias wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen” (1 Tess 5:9-11). Dit is nóú die tyd om mekaar te bemoedig en mekaar op te bou, sodat ons veral hierdie een waarheid nie uit die oog sal verloor nie – maak nie saak hoe fel die aanslag van buite is nie – dat Yahweh ons nie tot toorn en veroordeling bestem het nie, maar dat Hy bestem het dat ons ‘n onuitspreeklike verlossing ontvang deur ons Meester, Y’shua die Messias, wat vir ons gesterf het, sodat ons saam met Hom kan lewe. Kom ons kyk opnuut na dit waarna ons kan uitsien – dit wat Yahweh beloof het Hy sal doen – soos dit beskryf word in die boek van YeshaYahu, een van die grootste profete wat nog geleef het.

1. Ons kan uitsien na Yahweh se voortdurende ontferming en herhaaldelike bevestiging dat Hy Yiesraél verkies het en ons as nie-Joodse gelowiges aan Yiesraél verbind het.

YeshaYahu 14:1 Want Yahweh sal Hom oor Yaákov ontferm, en Hy sal Yiesraél nog (Heb. “od” wat ook kan beteken: “herhaaldelik”) verkies en hulle in hul land laat vestig; en die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Yaákov.

2. Ons kan uitsien daarna dat Yahweh op die regte tyd die sluier van mense se oë sal verwyder en die oneer van sy volk sal wegneem.

YeshaYahu 25:7-8 En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Meester Yahweh sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die oneer van sy volk van die hele aarde af wegneem; want Yahweh het dit gesê.

3. Ons kan uitsien daarna dat Yahweh die slang en die draak, wat in die Skrif as Satan geïdentifiseer word, sal oorwin en sal doodmaak.

YeshaYahu 27:1 In daardie dag sal Yahweh met sy harde en groot en sterk swaard straf uitoefen op die Leviatan, die vinnige slang, en oor die Leviatan, die kronkelende slang; en Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is.

4. Ons kan uitsien daarna dat Yahweh sal opstaan teen die huis van die kwaaddoeners en teen diegene wat bewustelik en onbewustelik besig is om onreg te pleeg.

YeshaYahu 31:2 Nogtans is Hy ook wys, en Hy laat die rampspoed kom en trek sy woorde nie terug nie: Hy sal opstaan teen die huis van die kwaaddoeners en teen die helpers van die wat ongeregtigheid werk.

5. Ons kan uitsien daarna dat ons Regter en Aanvoerder en Koning ons volkome sal verlos en ons siekte en sondeskuld sal wegneem.

YeshaYahu 33:22-24 Want Yahweh is ons Regter, Yahweh is ons Aanvoerder, Yahweh is ons Koning: Hy sal ons verlos … En geen inwoner sal sê: Ek is siek nie; aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe.

6. Ons kan uitsien daarna dat Yahweh as ‘n Sterke sal kom, dat Hy sal beloon waar beloning van pas is en dat Hy soos ‘n Herder sy kudde sal bymekaarmaak en begelei.

YeshaYahu 40:10-11 Kyk, die Meester Yahweh sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

7. Ons kan uitsien daarna dat Yahweh as ons held en ons vegter Hom nie vir altyd sal bedwing en sal terughou nie, maar op die regte tyd sal optree teen ons vyande.

YeshaYahu 42:13-14 Yahweh sal uittrek soos ‘n held; Hy sal die ywer opwek soos ‘n vegter; Hy sal die strydkreet aanhef, ja uitskreeu, teen sy vyande Hom as held openbaar. Ek het baie lank geswyg, My stil gehou, My bedwing. Ek sal uitskreeu soos een wat verwek, Ek sal hard asemhaal en hyg tegelykertyd.

    YeshaYahu 54:5 Want jou Maker is jou Man; Yahweh van die leërskare is sy Naam; en die Afgesonderde van Yiesraél is jou Verlosser. Hy sal die Elohiem van die hele aarde genoem word.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »