DIE BAIE WAT VAN BO AF KOM

alternate textEk geniet dit om te probeer uitvind waar spreekwoorde vandaan kom. Daar is seker nie baie mense wat weet waar die spreekwoord “So waar as padda manel dra” vandaan kom nie. ‘n Mens sê dit gewoonlik as iets baie seker of baie definitief is, byvoorbeeld: “So waar as padda manel dra, die Kaap is een van die mooiste plekke in die wêreld.” Maar waar kom hierdie spreekwoord vandaan? Soos met baie Afrikaanse spreekwoorde is daar ‘n sterk Nederlandse konnotasie. Aanvanklik het hierdie spreekwoord in Nederland voorgekom, maar in ‘n effense ander vorm: “So waar as wat kerkvors manel dra”. Kerkvors was natuurlik die ampsdraers van die kerk wat destyds almal amptelike kerkdrag of manelle gedra het. Toe manelle begin uitsterf, en byna niemand meer geweet het wat “kerkvors” beteken nie, het die gewone man op die straat die woord kerkvors met ‘n ander Nederlandse woord vervang wat byna dieselfde klink, die woord “kikvors”. ‘n Kikvors is ‘n padda in Nederlands en dit was onvermydelik dat Afrikaanssprekendes dit sou verander na “So waar as padda manel dra.”

‘n Spreekwoord is ‘n snaakse ding. ‘n Mens gebruik dit gewoonlik in die plek van die woord “baie”. As jy in jou noppies is, is jy BAIE tevrede. As iemand met die goue lepel gebore is, is hy BAIE voorspoedig. As jy krokodiltrane huil, is jy BAIE hartseer. As jy die kluts kwytraak, is jy BAIE deurmekaar en as dit met jou klopdisselboom gaan, gaan dit BAIE goed. So kan ‘n mens aangaan. In meeste tale van die wêreld word spreekwoorde gebruik om die idee van “baie” en “oorvloedig” en “groot” oor te dra. Dis asof woorde alleen soms nie genoeg is om aan iemand te verduidelik hoe “baie” en “oorvloedig” en “groot” die saak is waaroor jy praat nie. Daarom wend jy jou tot spreekwoorde, want spreekwoorde bevat nie net woorde nie, dit bevat ook beelde – dit is soos praat met prentjies en herinner mense aan alledaagse gebeurtenisse wat hulle ken en in hulle geestesoog kan “sien”.

Die woord “baie” kom gereeld in die Skrif voor. Soms word dit in ‘n negatiewe verband gebruik, soos:

“Die geroep oor Sedom en Amorah is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie erg.”
“Toe het Yaákov baie bevrees en benoud geword.”
“Yahweh het onder die volk ‘n baie groot slagting teweeggebring.”
“Hulle het gesien dat (Job se) smart baie groot was.”
“Ek is baie diep neergedruk; Yahweh, maak my lewend na u woord!”

Dikwels word die woord “baie” in ‘n positiewe verband in die Skrif gebruik, soos mens in die volgende voorbeelde kan sien:

“Toe sien Elohiem alles wat Hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed.”
“My verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n baie groot aantal nasies word.”
“Yahweh is groot en baie lofwaardig in die stad van onse Elohiem, sy afgesonderde berg!”
“Ek is baie bly in Yahweh, my siel juig in my Elohiem.”
“Hoe groot is u werke, o Yahweh; baie diep is u gedagtes!”

In Hebreeus is daar veral twee woorde wat normaalweg met “baie” vertaal word. Die eerste woord is “me’od” wat gewoonlik saam met ‘n ander eienskap gebruik word, soos in die voorbeelde hierbo (baie erg, baie groot, baie bly, ens). Daar is egter ‘n ander woord wat normaalweg ook met “baie” vertaal word. Hierdie woord is “rav”. Volgens die woordeboek beteken “rav” onder meer die volgende: “abundant in quantity, size, rank and quality; exceedingly; plenteous; sufficient.” As mens ‘n studie van die woord “rav” in die Skrif maak, is daar ‘n onuitputlike bron van geloof-skatte wat na vore kom.

Ex 23:2 Jy mag die meerderheid (die wat baie is) nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in ‘n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie.

As baie mense ‘n sekere saak glo of in ‘n sekere rigting beweeg, is dit nog lank nie te sê dat jy ook in daardie rigting moet beweeg nie.

2 Sam 22:17 Uit die hoogte het Hy sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, my uit groot (baie) waters getrek.

Die baie dinge wat ons soms hier op aarde bedreig, weeg nie op teen dit wat die uitgestrekte hand van Yahweh kan doen nie.

2 Kron 14:11 En Asa het Yahweh sy Elohiem aangeroep en gesê: Yahweh, niemand kan help soos U, hetsy deur die magtige (baie mense) of die kragtelose nie; help ons, Yahweh onse Elohiem, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie skare gekom.

Yahweh kyk nie na getalle nie, maar na mense wie se harte volkome op Hom gerig is.

Neh 7:2 En ek het my broer Ganani en GananYah, die owerste van die vesting, oor Yerushalayiem aangestel – want hy was ‘n getroue man en het Elohiem gevrees bo baie.

As daar ‘n getuigskrif oor ons lewens opgestel word, sal dit ‘n inskrywing bevat wat lui dat ons getrou is en Elohiem vrees bo baie?

Ps 34:19 Menigvuldig (baie) is die teëspoede van die regverdige, maar uit dit alles red Yahweh hom.

Wanneer ‘n gelowige baie smart en baie teëspoed beleef, moet dit gesien word as ‘n reeks geleenthede om die oorvloed wat Yahweh vir hom wil gee, die BAIE wat van BO af kom, te kan ontvang en déél van sy lewe te maak.

Ps 37:16 ‘n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van die baie van die afvallige.

Hierdie vers probeer nie sê dat min beter as baie is nie. Net dat dit beter is om ‘n regverdige met min te wees as ‘n afvallige met baie – al het die regverdige ook niks, het hy nog steeds vir Yahweh!

Spr 29:26 Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van ‘n mens kom van Yahweh.

Dis ironies dat baie mense wat graag BAIE uit die lewe wil hê, daarvoor gaan soek by plekke en mense waar hulle dit nooit sal kry nie!

Onthou die woorde van die Messias, Rav Y’shua, in Joh 10:10: “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” Is hierdie oorvloed iets anders as die BAIE WAT VAN BO AF KOM waarvan die res van die Skrif praat? Nee, beslis nie. Maar Y’shua hou vir ons die sleutel waarmee ons die Soek-na-baie-op-al-die-verkeerde-plekke hoofstuk in ons lewe kan afsluit en die deur na Yahweh se oorvloedige guns kan oopsluit. Die deur wat hierdie sleutel oopsluit, sal vir ons die woord BAIE op ‘n nuwe en vars manier laat verstaan – so waar as padda manel dra!

No tags for this post.

Have something to say?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »