DIE REGTE VERSTAAN VAN DIE KERK EN DIE NUWE VERBOND

Die begrippe "kerk" en "nuwe verbond" word vandag deur mense en groepe regoor die wÍreld gebruik as aanduiding van die sogenaamde "nuwe" geloof wat ons Messias 2000 jaar tot stand gebring het. Almal heg egter nie altyd dieselfde konnotasie aan hierdie begrippe nie. Die rede hiervoor is dat almal se verstaan van hierdie begrippe nie ooreenstem met die Woord se verstaan daarvan nie. Om te verstaan wat die Skrif vir ons leer oor die begrip "kerk" is dit nodig om duidelikheid te kry oor die betekenis van die volgende woorde soos dit deur die Skrif gebruik word: "Kerk" of "Gemeente" en "Israel". Eers nadat die betekenis van hierdie begrippe heeltemal uitgeklaar is, kan ons probeer om vas te stel wat werklik met die "nuwe verbond" bedoel word en wie almal daarby ingesluit is.

Die populÍre verstaan van die woorde "Israel" en "kerk" en "nuwe verbond".

 

Meeste mense verstaan onder "Israel" die Joodse volk - almal wat van Joodse oorsprong is. Die "kerk", volgens die verstaan van talle, is die groep mense wat glo in Y'shua as die Messias (hoofsaaklik nie-Jode wat as "christene" bekend staan). Die "kerk" - so glo hierdie mense - het na die dood, opstanding en hemelvaart van die Messias tot stand gekom toe Petrus in Handelinge 2 sy bekende Pinksterboodskap gebring het en 3000 mense tot inkeer gekom het. Die "nuwe verbond" word normaalweg gesien as die verbond wat die Vader met 'n "nuwe" groep mense aangegaan het (Jode sowel as nie-Jode wat tot geloof in die Messias gekom het) en met "nuwe" voorwaardes wat daarmee saamgaan (ons staan onder die genade en word gelei deur die Gees, in plaas van onderhouding van die wet). Die sg. "Replacement Theology" is die skool van denke wat sÍ dat die "kerk" van die Nuwe Testament in die oŽ van die Vader die plek ingeneem het wat die volk Israel in die Ou Testament beklee het - Israel is met ander woorde "vervang" ("replaced") met die kerk.

Waar kom die begrip "kerk" vandaan?

Wie is Israel volgens die Skrif?

Samevattend: