DIE MANIER WAAROP DIE SEWE MISLEIDENDE GEESTE IN DIE SEWE BRIEWE VAN OPENBARING IN ONS DAG UITGEKEN KAN WORD

 

1.           Ek is 'n Apostel (Openb 2:2)

KENMERKE: Maak aanspraak dat hy/sy iets of iemand besonders is; aankondiger van "new move of God"; klem op spesiale roeping, spesiale gawes, spesiale "anointing"; l baie klem op kontinuiteit met Nuwe-Testamentiese apostels en vroe kerkvaders; staan afwysend teenoor die Tanach en die Torah

LEIDRAAD: "Antipas" (Openb 2:13) - "antipas" beteken "teen die vaders" - eindtyd gelowiges moet besef dat ons van ons vaders "net leuens" gerf het (Jer 16:19) en dat die ware apostels ("gestuurdes") hulle is wat teen die koers van die kerkvaders kan opstaan, en kan terugkeer na die koers van die ware apostels wat in alle opsigte volgelinge van die Messias was - Hy wat die Torah in sy hart gehad het. 

2.           Ek is 'n Jood (Openb 2:9)

KENMERKE: Maak aanspraak op Joodse afkoms of "liefde vir die Jode".  Hierdie "Joodsheid" gaan egter nie oor in dade wat getuig van 'n ware liefde vir die Elohim van die Jode nie.  Selektiewe, oppervlakkige en romantiese benadering tot die Skrif en die Jode - gehoorsaamheid word as opsioneel beskou.

         LEIDRAAD: "eerste liefde" (Openb 2:4) - Wat die Vader by elkeen van ons wil sien, is nie die uiterlike vertoon van "Joodsheid" nie, maar 'n hartsverandering wat slegs plaasvind by hulle wat deel is van die ware Israel - so 'n hartsverandering lei tot 'n terugkeer na die "eerste liefde" wat mense soos Abraham, Moses en Dawid teenoor Yahweh gehad het, wat met vrees en 'n afgesonderde lewe gepaard gegaan het 

3.           Ek is 'n profeet (Openb 2:20)

         KENMERKE: Maak aanspraak op profetiese gawes en vermons.  Het voortdurend vir iemand 'n "woord van die Here af", maar hierdie "woord" het dikwels met sukses en welvaart en persoonlike gewin te make en die skerpte van die ware Woord van Yahweh ontbreek.

         LEIDRAAD: "Bileam" (Openb 2:14) - Is as 'n "profeet" of 'n "siener" gereken, maar leer die volk dat dit in die haak is om dinge te doen wat deur die Woord verbied word ("afgodsoffers en hoerery") - Bileam was nie in staat om die Engel van Yahweh in die pad met die ontblote swaard in die hand te sien nie (Num 22:23) - ware profete moet die swaard van die Woord "sien" en gebruik.

4.           Ek leef waarlik (Openb 3:1)

         KENMERKE: Maak aanspraak op lewe, maar toon tekens van geestelike dood. Gebruik die Messias se opstanding as paspoort tot 'n soort vryheid wat in stryd met die Woord is.  Gebruik ook "lewe" en "op-standing" as basis vir 'n verdraaide siening rondom die dood en sogenaamde "wegraping" van gelowiges.

         LEIDRAAD: "Naam" (Openb 3:1) - 7 verwysings na die Naam van Y'shua of Yahweh in die 7 briewe - iemand wat net die naam het dat hy leef, het niks as hy sterf nie - iemand wat die Naam van Y'shua het en sterf, het die versekering dat sy naam nooit uit die boek van die lewe uitgewis sal word nie - vir so 'n mens is lewe gewaarborg - nie by sy dood of deur 'n wegraping nie, maar by die koms van die Messias.

 

5.           Ek is ryk (Openb 3:17)

         KENMERKE: Maak aanspraak op, en soek na sigbare tekens van die Vader se sen op materile gebied.  Verkondig 'n boodskap van "prosperity" en raak verstrengel in 'n leefwyse wat geheel en al ingestel is op uiterlike simbole van voorspoed en sen.  Gebruik die evangelie om hom/haar te verryk.

         LEIDRAAD: "Goud" (Openb 3:18) - Wanneer die Skrif van "goud" praat, is dit normaalweg in die konteks van mense se offer aan Yahweh, nie Yahweh se sen oor mense nie.  Yahweh se sen word altyd gekoppel aan die mate waarin mense sy gebooie gehoorsaam.  Op geestelike vlak word goud dikwels in die konteks van loutering en volharding gebruik: vgl Openb 3:19. Oppas vir die bekoring van "gold dust"! 

6.           Ek is beklee (Openb 3:17)

         KENMERKE: Maak aanspraak op verlossing deur die bloed van die Messias, wedergeboorte, deel-wees van die bruid van Messias en oorwinning oor die sorge en kwellinge van hierdie lewe, maar is beklee met 'n kleed van mengsels en kan nie loskom uit die greep van tradisies met 'n heidense oorsprong nie.

         LEIDRAAD: "Nikolaïete" (Openb 2:6,15) - 'n Mens wonder of die ooreenkoms tussen hierdie woord en "St Nikolaus" ("Sinterklaas") toevallig is.  Die woord beteken "volk wat oorwin" en is 'n aanduiding van die valse gerustheid van mense wat meen dat hulle deel is van die volk wat oppad is "hemel toe", maar wat sterker glo in die rooi kleed van Sinterklaas as aan die wit kleed van die geregtigheid van Y'shua. 

7.           Ek kan sien (Openb 3:17)

         KENMERKE: Maak aanspraak op spesiale openbaring en visioene en gebruik uitdrukkings soos "Die Here het vir my gewys" of "Die Here het my o oopgemaak", maar kan dit nie regkry om die basiese waarhede van die Woord en die misleiding van ons tyd raak te sien nie.

         LEIDRAAD: "salf" (Openb 3:18) - Ons het Yahweh se ware salwing nodig - nie noodwendig 'n salwing wat vir ons visioene of drome of spesiale werkinge of spesiale gawes of spesiale openbaringe meebring nie, maar 'n salwing om die waarheid te ken en die leuen te onderskei (1 Joh 2:20-27).  Dit is die enigste salwing wat die Skrif ken, buiten die fisiese salwing van priesters en konings en die salwing van Messias.