Wat is volgens die Skrif die plek van kinders in die byeenkomste van die gelowiges? 

1.    Wanneer Yahweh 'n belangrike aankondiging het om te maak, maak Hy seker dat almal teenwoordig is, kinders ingesluit - vgl. Deut 29:10-12 (Julle staan vandag almal voor die aangesig van Yahweh julle Elohim: julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters - al die manne van Israel; julle kinders, julle vroue en jou vreemdeling wat binne-in jou laer is, jou houtkapper sowel as jou waterputter, om oor te gaan in die verbond van Yahweh jou Elohim...).

2.    Waar daar van die "gemeente" of "vergadering" van die volk van Yahweh gepraat word, sluit dit altyd die kinders in - vgl.  Jos 8:35  (Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Josua nie voorgelees het voor die hele vergadering van Israel, met die vroue en die kinders en die vreemdeling wat onder hulle saamgetrek het nie) en Esra 10:1  (EN terwyl Esra bid en hy wenende neerval en belydenis doen voor die huis van Elohim, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders by hom bymekaar; want die volk het geween ...).

3.    Die Skrif beklemtoon baie sterk dat Skriftuurlike waarhede (herhaaldelik) aan kinders geleer moet word sodat hulle dit nie vergeet nie - vgl.  Deut 4:9 (Neem jou net in ag en wees terdeŽ op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oŽ gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak) en Deut 6:6,7  (En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lÍ en as jy opstaan).

4.    Yahweh se begeerte was van die begin af dat ons kinders ook sy openbaringe hoor en hulle lewens daarvolgens sal inrig - vgl. Deut 29:29 (Die verborge dinge is vir Yahweh onse Elohim; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet).

5.    Wanneer die gemeente voor die aangesig van Yahweh verskyn - onder meer om offers te bring en "vrolik" te wees - moet die kinders by wees - vgl. Deut 12:12 (En julle moet vrolik wees voor die aangesig van Yahweh julle Elohim, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die Leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie).

6.    Een van die kragtigste eindtyd-beloftes in die Ou Testament is dat Yahweh sy Gees op "alle vlees" gaan uitstort - op seuns en dogters en bejaardes wat almal (saam) sy Naam sal prys en sal aanroep - vgl. JoŽl 2:26-32 (Dan sal julle ... die Naam van Yahweh julle Elohim prys wat wonderbaar met julle gehandel het ... En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom ... En elkeen wat die Naam van Yahweh aanroep, sal gered word...).

7.    Y'shua het die teenwoordigheid van kinders by "volwasse" byeenkomste aangemoedig omdat Hy die Skrif geken het wat sÍ kinders is 'n erfporsie en 'n sterk wapen uit die hand van Yahweh - vgl. Mark 10:14 (Maar toe Y'shua dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesÍ: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van Elohim) en Ps 127:3,4  (Kyk, seuns is 'n erfdeel van Yahweh; die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug).