AMERIKA, ONS EN DIE GEBEURE VAN 11 SEPTEMBER 2001:   WAAR PAS DIE SKEPPER IN DIE PRENTJIE?

Om te s dat die Skepper die ramp op Dinsdag 11 September 2001 in New York en Washington beskik of toegelaat het, is onaanvaarbaar, selfs godslasterlik, was die kommentaar van sommige mense na die aanval wat die wreld tot in sy fondamente geskud het.  Een professor het selfs onomwonde ges die aanval was  "teen God se wil en Hy het dit ook nie beplan nie".

'n Mens het waardering vir die feit dat mense die wanpersepsie probeer regstel dat die skuld vir elke onverantwoordelike en sondige optrede van mense voor die deur van Yahweh  gel kan word.  (Volgens die Skrif het die Skepper van hemel en aarde 'n persoonlike naam waarby Hy graag genoem wil word, en dit is Yahweh).  As ek in 'n motorbotsing kom nadat ek met 'n dolle vaart op 'n besige pad voortgesnel het en elke denkbare verkeersrel oortree het, is dit onsinnig om te s Yahweh het my "ongeluk" beplan of beskik.   Ek kan Hom mos nie die skuldige party maak wanneer ek my aan onverantwoordelike gedrag skuldig maak nie!

Ek is egter bevrees die saak is nie so eenvoudig nie.   'n Mens kry die indruk dat sommige mense hulleself nou aangestel het in die rol van "advokaat van die Allerhoogste".  Dat almal tog net verseker moet word dat die Allerhoogste hoegenaamd geen aandeel gehad het in hierdie terreuraanval op Amerika nie.   Hy was 'n "buitestaander", 'n "toeskouer" in die hele episode.  Hy het dit nie beskik nie, Hy het dit nie toegelaat nie, Hy was net so verras, net so geskok, net so ontsteld soos die res van die wreld toe die gekaapte vliegtuie hulle onderskeie teikens getref het.

Daar is twee vrae wat ek myself afvra:   Eerstens, hoe kan ons so seker wees wat Yahweh se plan en wil en beskikking op 'n gegewe tydstip vir 'n bepaalde groep of 'n bepaalde nasie is?   En tweedens: Hoe gebeur dit dat mense die talle vermeldings in die Skrif miskyk van Yahweh as 'n Elohim wat sy straf en sy toorn en sy oordeel beskik oor die sonde en die ongeregtigheid van individue en van groepe en van nasies?   Kom die gedagte nie ook soms by ons mense op dat Yahweh vandag nog net so ernstig mag voel oor die boosheid in 'n land soos Amerika soos wat Hy in antieke tye gevoel het oor die boosheid van Israel en Egipte en Assiri en Babeloni nie?

As hierdie Elohim destyds heidense aanvallers kon gebruik het as "werktuie van sy grimmigheid" (Jes 13:5); as Hy dit in sy Woord ondubbelsinnig stel dat Hy aan 'n bepaalde volk "sy boosheid sal besoek" (Jes 13:11), al moet Hy ook 'n buurnasie teen so 'n volk "verwek" (Jes 13:17) en "ophits" (Jes 9:10) en as Hy in die Skrif daarop dui dat Hy sy eie "swaard" teen sekere nasies "beveel" en "bestel" (Jer 47:7), wat maak ons so seker dat Hy dit nie vandag ook sal doen nie?    As Yahweh in die tyd van die profete 'n heidense koning as sy "kneg" kon gebruik om sy toorn oor 'n sondige nasie soos Egipte uit te stort (Jer 43:10), sou Hy dit nie ook in ons dag kon doen nie?    As die "trots van vermeteles" (Jes 13:11) en die "onbehoorlike grootpratery" van nasies (Jes 16:6) destyds vir Yahweh so 'n aanstoot was dat Hy profeties aankondig dat 'n "verwoester" oor daardie stede sal kom (Jer 48:8), wat maak ons so seker dat dieselfde tipe verwoesting ons, of dan Amerika, nie ook kan tref nie?  

Ons herinner mekaar alte graag daaraan dat Hy 'n Elohim van liefde en ontferming en verdraagsaamheid is, maar lyk my ons het vergeet Hy is ook 'n Elohim wat onreg en boosheid en vermetelheid nie kan verdra nie.  Tensy ons bo alle twyfel kan aantoon dat Yahweh vandag nie meer oor sonde voel soos wat Hy eeue gelede oor sonde gevoel het nie, of dat Hy verseker nie meer dieselfde metodes gebruik as wat Hy van die begin af gebruik het om met sonde af te reken nie, het geen mens die reg om op teologiese gronde kategories te ontken dat Yahweh die aanval op Amerika kon "toegelaat", "beskik" of  "gebruik" het nie.  Ek glo die geestelike en morele klimaat in Amerika (en in baie ander lande ter wreld) kan maklik met di in die tyd  van Jeremia vergelyk word toe die profeet die onafwendbare oordeel van Yahweh oor die volk van Israel aangekondig het:  "Hy kon julle gruweldade, die afskuwelike dinge wat julle gedoen het, nie langer verdra nie..." (Jer 44:22).  Ons in Suid Afrika kan op hierdie stadium nog op 'n veilige afstand staan en die gebeure in Amerika vanauit ons "teologiese gemaksones" beoordeel, maar wie sal dit waag om te beweer dat ons as 'n nasie nie ook in lyn staan om die roede van Yahweh aan ons eie lyf te voel nie?

Ek wil nie so voorbarig wees om te s die aanval in Amerika was beslis 'n strafmaatrel uit die hand van Yahweh nie.  Maar ek dink dit sal dwaas wees om nie die moontlikheid te oorweeg nie.  En dit sal net so dwaas wees om die betrokkenes in hulle ontsettende nood te help en by te staan en te ondersteun en te vertroos (soos wat daar tans wreldwyd gedoen word en wat beslis aangeprys moet word), en nie by hulle te pleit dat hulle die aangesig van Yahweh in hierdie tyd moet soek en na sy wil moet vra nie.    Dis nou die tyd vir die mense van Amerika, net soos dit al lankal tyd is vir die mense van Suid Afrika, om in 'n gees van verootmoediging en berou belydenis te doen van elke vorm van afgodery, hoogmoed, materialisme, perversie, verdrukking, diskriminasie en wetteloosheid waardeur die toorn van die Almagtige (van die vroegste tye af tot vandag toe) oor 'n land en sy mense opgewek word.   En as die politieke leiers nie die geestelike insig het om die hand van Yahweh raak te sien in gebeure soos hierdie nie, laat ons bid dat die geestelike leiers ten minste daardie insig sal h en daadwerklik sal begin om hierdie boodskap aan mense oor te dra.  Daar is alreeds 'n gees van sluimering en afgestomtheid oor ons nasie en al hoe meer gelowiges probeer om hierdie gees af te skud en andere op te wek om dieselfde te doen. 

Niemand ontken die verskriklikheid en selfs afstootlikheid van die bose plan wat teen Amerika gesmee is nie.   Hulle wat terreurmoorde pleeg en onskuldige bloed vergiet sal voor die Allerhoogste verantwoording moet doen vir hulle dade van ongeregtigheid.  Maar dit sal die mense van Amerika oneindig meer baat as sy leiers in hierdie omstandighede die moed aan die dag kan l om die wraak en die vergelding aan Yahweh oor te laat en liewer die wil en die aangesig van hulle Skepper te soek as die name en die bloed van hulle aanvallers.  En die geestelike leiers in Suid Afrika kan die mense van ons land net so 'n groot guns bewys as hulle liewer die gebeure van 11 September binne die Skriftuurlik korrekte raamwerk plaas van Yahweh se vermo om 'n tragedie te gebruik om mense tot besinning en tot bekering te roep, eerder as om dit in 'n abstrakte en teologiese konteks te probeer plaas en in argumente te verval soos "Wie se skuld was dit nou eintlik?" en "Waar was God toe dit alles gebeur het?".

Ek skryf hierdie stuk nie in 'n gesindheid van veroordeling nie, maar vanuit 'n diepe bekommernis dat nie net Amerika (met sy leiers en al) nie, maar ook ons eie land en sy mense tans 'n rigting inslaan en 'n boodskap uitbasuin wat op 'n blatante wyse indruis teen die geopenbaarde wil en die volmaakte wet van ons Vader wat in die hemel is.  Gaan ons volhou met die valse veronderstelling dat ons te midde van die ongeregtigheid in ons midde as 'n nasie nog altyd kan aanspraak maak op Yahweh se sen en sy beskerming?   Of gaan ons die inherente waarskuwing wat opgesluit l in die onlangse gebeure in Amerika ter harte neem en van harte terugkeer na ons Skepper en Verlosser terwyl ons nog die geleentheid het?