DIE FEESTE WAT TALLE CHRISTENE NOG NOOIT GEVIER HET NIE


Wanneer 'n mens die lysie van godsdienstige feesdae of "holy days" in meeste van die beskikbare dagboeke bestudeer, kom jy tot die skokkende gevolgtrekking dat NIE EEN van die feeste wat in die Skrif as "Yahweh se feeste" beskryf word, in die lysie voorkom wat in dagboeke as "Christian Holy Days" beskryf word nie! Die omgekeerde is ook waar: NIE EEN van die feeste wat in die "Christian Holy Days" lysie voorkom, word deur die Skrif voorgehou as 'n fees (of 'n "heilige dag") wat deur gelowiges gevier moet word nie! 'n Mens kan byna nie anders nie as om die vraag te stel: Is die Christelike geloof werklik op die Skrif gebaseer, of nie? Of is die Protestantse slagspreuk "Sola Scriptura" ("Slegs die Skrif") leŽ woorde sonder enige inhoud of betekenis? Mag ons die Skrif hanteer soos wat 'n mens 'n ou tydskrif hanteer: Blaai vinnig van agter tot voor, knip uit waarvan jy hou en gooi die res weg? Maar nog belangriker as die vraag of ons dit MAG doen, is die vraag: Hoeveel van die seŽn wat die Skrif potensieel vir sy lesers inhou, gaan ons misloop as ons nie die volle inhoud daarvan aanvaar nie?

Talle besware kan onmiddellik geopper word. Behoort die feeste nie tot die ("skaduwee-") bedeling wat met die koms van die Messias tot 'n einde gekom het nie? Het die dood en opstanding van Y'shua en die uitstorting van die Gees nie outomaties tot nuwe feeste gelei nie? Is die feeste nie bedoel vir die Joodse volk as nasie nie - onderskeibaar van die res van die nasies van die wÍreld nie? Wat van die bring van offers wat volgens die Skrif ten nouste saamhang met die onderhouding van die feeste - offers wat om bekende redes vandag nie meer gebring word nie? Ook die praktiese onmoontlikheid vir meeste gelowiges om die feeste te vier "op die plek wat Yahweh sal uitkies" (Deut 16:16)? SÍ die Skrif nie boonop (in Gal 4:9 en 10) dat hulle wat dae en maande en tye waarneem, weer van voor af die swakke en armoedige eerste beginsels van die wÍreld dien nie? Hierdie en nog meer vrae het gemaak dat meeste gelowiges nog nooit werklik 'n Skriftuurlike fees gevier het nie en ook nie werklik begeer om hierdie feeste te vier nie. Wat meer is, miljoene gelowiges doen al eeue lank lustig mee om feeste (saam met die res van die wÍreld) te vier wat uit die afgodediens van die heidendom oorgeneem en "geheilig" is deur daaraan 'n christelike kleur en karakter te gee - feeste waarvan daar geen sprake in die Skrif is nie. Die bekendste hiervan is Kersfees en Paasfees. Daar is 'n aantal feite waarvan ons in hierdie verband moet kennisneem.