DIE ONVERVALSTE MELK VAN DIE WOORD?


Daar staan in die Skrif dat gelowiges soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord moet verlang, sodat hulle kan groei en sterker word in die geloof. Dit klink baie maklik, maar daar is twee probleme: (1) Die Woord wat aan gelowiges voorgehou word (van die kansels af, oor die media, selfs in moderne vertalings van die Skrif), is nie meer heeltemal "onvervals" nie, en (2) Die mens is van nature nie so gemaklik daarmee om die "onvervalste melk" van die Woord in te neem nie, want dit bots teen sy eie aard, sy eie aspirasies en sy eie tradisies. Wat dus veronderstel is om die "onvervalste melk" van die Woord te wees, is in sommige gevalle die "verdunde en versoete melk" waarmee gelowiges gepaai en gepamperlang word en in ander gevalle die "ongewenste melk" wat mense nie wil hoor nie, omdat dit hulle gemaksones versteur.

WAT SÊ DIE WOORD OOR DIE WOORD?

Die Woord van Yahweh is ewig en staan vas in die hemele (Ps 119:89); die hele inhoud van sy woord is waarheid (Ps 119:160) - daarom is sy Woord 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad (Ps 119:105). Die Woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard (Heb 4:12) en word beskou as die swaard van die Gees waarmee ons die stryd teen die Bose kan aanpak (Efes 6:17). Die Woord van Yahweh is die saad wat die proses van wedergeboorte in ons laat plaasvind (1 Pet 1:23). Dit is die Woord wat ons wys maak tot saligheid (2 Tim 3:15) en ons vir elke goeie werk volkome toerus (2 Tim 3:17). Ons word opgeroep om nie net die woord van die lewe vas te hou nie (Fil 2:16), maar ook soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord te verlang, sodat ons daardeur kan opgroei (1 Pet 2:2).

DUS:

EN TOG ...

WAT IS DIE VERBAND TUSSEN DIE WOORD EN DIE WAARHEID?

DUS:

EN TOG ...

IS DIE WOORD WAT VOORGEHOU WORD, ALTYD DIE WAARHEID? (HOE "ONVERVALS" IS DIE WOORD NOG VANDAG?)

DUS:

IS DIE "ONVERVALSTE MELK" VAN DIE WOORD MAKLIK OM TE DRINK?

DUS: